Strona główna > Inwestor > Raporty finansowe

Raporty finansowe

2018
Q2
Oświadczenie osób odpowiedzialnych do 30.06. 2018 skonsolidowane
Załącznik 9 na dzień 30 czerwca 2018 r. Skonsolidowany
Formularze FSC na dzień 30 czerwca 2018 r. Skonsolidowane
Wewnętrzna lista informacji na dzień 30.06.2018 skonsolidowana
Sprawozdanie z działalności na dzień 30 czerwca 2018 r. Skonsolidowane
Dodatkowe informacje na dzień 30.06.2018 r. Skonsolidowane
Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 30 czerwca 2018 r
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 30.06.2018
Q1
Formularze Komisji Nadzoru Finansowego na dzień 31 marca 2018 r. Skonsolidowane
Informacje dodatkowe na dzień 31 marca 2018 r. Skonsolidowane
Deklaracje na dzień 31 marca 2018 r. Skonsolidowane
Załącznik 9 na dzień 31 marca 2018 r. Skonsolidowany
Wewnętrzna lista informacji na dzień 31 marca 2018 r. Skonsolidowana
Sprawozdanie z działalności na dzień 31 marca 2018 r. Skonsolidowane
Noty do FM z dnia 31 marca 2018 r. Skonsolidowane
Sprawozdanie finansowe na dzień 31 marca 2018 r. Skonsolidowane
2017
Full Year
Oświadczenie niefinansowe do Funduszu na dzień 31 grudnia 2017 r
Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego na dzień 31 grudnia 2017 r
Raport audytora na dzień 31 grudnia 2017 r
Oświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 31 grudnia 2017 r
Formularze BFCS na dzień 31 grudnia 2017 r
Sprawozdanie z działalności na dzień 31.12.2017
Noty do FM z dnia 31.12.2017
Zbadane sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2017 r
 • 47 KB xlsx
Q4
Deklaracja na dzień 31 grudnia 2017 r. Skonsolidowana
Załącznik 9 na dzień 31 grudnia 2017 r. Skonsolidowany
Sprawozdanie finansowe zgodnie ze standardami BFCS na dzień 31 grudnia 2017
Informacje dodatkowe na dzień 31 grudnia 2017 do sprawozdania skonsolidowanego
Sprawozdanie Zarządu z dnia 31 grudnia 2017 Skonsolidowane
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia
Wewnętrzna lista informacji na dzień 31 grudnia 2017
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2017
Q3
Insider information as at 30 September 2017
Declaration as at 30 September 2017
Annex 9 as at 30 September 2017
Financial report according to BFCS standards as at 30 September 2017
Additional information as at 30 September 2017
Management report as at 30 September 2017
Notes to the financial report as at 30 September 2017
Financial report according to IFRS as at 30 September 2017
Q2
Additional information
Insider information
Annex 9
Notes to the financial report
Declaration
Financial Report according to BFCS standards
Management report
Financial Report according to IFRS
Q1
Financial Report according to IFRS
Insider information
Annex 9
Declaration
Financial Report according to BFCS standards
Notes to the financial report
Management report
Additional information
2016
Full Year
Financial Report according to IFRS
Corporate Governance Declaration
Financial Report according to BFCS standards
Auditor's statement
Management report
Notes to the financial report
Q4
Notes to the financial report
Insider information
Financial Report according to IFRS
Annex 9
Additional information
Declaration
Financial Report according to BFCS standards
Management report
Q3
Insider information
Declaration by responsible directors
Regulated Information
Additional regulated information
Management report
Financial Report according to IFRS
Notes to the financial report
Financial Report according to BFCS standards
Q2
Additional regulated information
 • 405 KB pdf
Insider information
 • 685 KB pdf
Financial Report according to IFRS
 • 46 KB xlsx
Financial Report according to BFCS standards
 • 218 KB xls
Management report
Notes to the financial report
Declaration by responsible directors
Q1
Management report
Financial Report according to IFRS
 • 131 KB xls
Financial Report according to BFCS standards
 • 219 KB xls
Notes to the financial report
 • 1.24 MB PDF
declaration by responsible directors
 • 128 KB pdf
2015
Full Year
Financial Report according to BFCS standards - PL
Management report
 • 5.49 MB pdf
Financial Report according to IFRS
 • 2.4 MB pdf
Auditor's statement
 • 1.68 MB pdf
Declaration by responsible directors
 • 97 KB pdf
Notes to the financial report
 • 2.36 MB pdf
Q4
Financial Report according to IFRS
 • 419 KB pdf
Management report
 • 1.01 MB pdf
Declaration by responsible directors
 • 198 KB pdf
Financial Report according to BFCS standards
 • 216 KB xls
Notes to the financial report
 • 1.11 MB pdf
Q3
Management report
 • 804 KB pdf
Financial Report according to IFRS
 • 102 KB xls
Financial Report according to BFCS standards
 • 221 KB xls
Declaration by responsible directors
 • 129 KB pdf
Notes to the financial report
 • 1.01 MB pdf
Q2
Management report
 • 6.99 MB pdf
Financial Report according to BFCS standards
 • 220 KB xls
Financial Report according to IFRS
 • 417 KB pdf
Declaration by responsible directors
 • 78 KB pdf
Q1
Financial Report according to IFRS
 • 296 KB pdf
Management report
 • 717 KB pdf
Notes to the financial report
 • 296 KB pdf
2014
Full Year
Management report
 • 925 KB pdf
Financial Report according to IFRS
 • 2.4 MB pdf
Auditor's statement
 • 1.49 MB pdf
Notes to the financial report
 • 1.52 MB pdf
Q4
Financial Report according to IFRS
 • 256 KB pdf
Management report
 • 885 KB pdf
Notes to the financial report
 • 1.49 MB pdf
Q3
Management report
 • 738 KB pdf
Financial Report according to IFRS
 • 245 KB pdf
Notes to the financial report
 • 909 KB pdf
Q2
Financial Report according to IFRS
 • 322 KB pdf
Management report
 • 862 KB pdf
Notes to the financial report
 • 1.75 MB pdf
Q1
Financial Report according to IFRS
 • 249 KB pdf
Management report
 • 1008 KB pdf
Notes to the financial report
 • 1.75 MB pdf
2013
Full Year
Management report
 • 2.4 MB pdf
Financial Report according to IFRS
 • 2.45 MB pdf
Auditor's statement
 • 1.53 MB pdf
Notes to the financial report
 • 1.01 MB pdf
Q4
Financial Report according to IFRS
 • 128 KB xls
Management report
 • 1.05 MB pdf
Notes to the financial report
 • 965 KB pdf
Q3
Management report
 • 1.45 MB pdf
Financial Report according to IFRS
 • 91 KB xls
Notes to the financial report
 • 1.69 MB pdf
Q2
Management report
 • 944 KB pdf
Financial Report according to IFRS
 • 90 KB xls
Notes to the financial report
 • 1.09 MB pdf
Q1
Financial Report according to IFRS
 • 266 KB pdf
Management report
 • 1.53 MB pdf
Notes to the financial report
 • 1.63 MB pdf
2012
Full Year
Financial Report according to IFRS
 • 2.44 MB pdf
Management report
 • 8.71 MB pdf
Notes to the financial report
 • 937 KB pdf
Auditor's statement
 • 1.59 MB pdf
Q4
Management report
 • 1.47 MB pdf
Financial Report according to IFRS
 • 83 KB xls
Notes to the financial report
 • 1.73 MB pdf
Q3
Management report
 • 463 KB pdf
Financial Report according to IFRS
 • 82 KB xls
Notes to the financial report
 • 496 KB pdf
Q2
Financial Report according to IFRS
 • 24 KB pdf
Management report
 • 509 KB pdf
Notes to the financial report
 • 482 KB pdf
Q1
Financial Report according to IFRS
 • 55 KB pdf
Management report
 • 1.78 MB pdf
Notes to the financial report
 • 919 KB pdf
2011
Full Year
Management report
 • 6.57 MB pdf
Financial Report according to IFRS
 • 780 KB pdf
Auditor's statement
 • 505 KB pdf
Notes to the financial report
 • 842 KB pdf
Q4
Financial Report according to IFRS
 • 58 KB pdf
Management report
 • 4.15 MB pdf
Notes to the financial report
Q3
Financial Report according to IFRS
 • 354 KB pdf
Q2
Financial Report according to IFRS
 • 105 KB xls
Notes to the financial report
Q1
Financial Report according to IFRS
 • 79 KB xls
Notes to the financial report