Strona główna > Inwestor > Raporty finansowe

Raporty finansowe

2019
Q3
Sprawozdanie finansowe na dzień 30.09.2019 r. - skonsolidowane.
Notatki do sprawozdania finansowego na dzień 30.09.2019 r.
Wykaz informacji wewnętrznych na dzień 30.09.2019 r.
Sprawozdanie z działalności Spółki na dzień 30.09.2019 r.
Informacje dodatkowe na dzień 30.09.2019 r.
Formularze KNF na dzień 30.09.2019 r.
Załącznik nr 9 na dzień 30.09.2019 r.
Oświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 30.09.2019 r.
Sprawozdanie finansowe na dzień 30.09.2019 r. - skonsolidowane
Q2
Sprawozdanie finansowe na dzień 30.06.2019r. - skonsolidowane
Notatki do sprawozdania finansowego na dzień 30.06.2019r. - skonsolidowane
Sprawozdanie z działalności Spółki na dzień 30.06.2019 r. - skonsolidowane
Wykaz informacji wewnętrznych na dzień 30.06.2019r. - skonsolidowany
Informacje dodatkowe na dzień na dzień 30.06.2019r. - skonsolidowane
Załącznik nr 9 na dzień 30.06.2019r.
Formularze KNF na dzień 30.06.2019r.
Oświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 30.06.2019r.
Sprawozdanie finansowe na dzień 30.06.2019r. - skonsolidowane - Excel
Q1
Notatki do sprawozdania finansowego na dzień 31.03.2019r. skonsolidowane
Sprawozdanie finansowe na dzień 31.03.2019r. skonsolidowane
Sprawozdanie z działalności Spółki na dzień 31.03.2019r. skonsolidowane
Załącznik nr 9
Oświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 31.03.2019r.
Formularze KNF na dzień 31.03.2019r.
Wykaz informacji wewnętrznych na dzień 31.03.2019r.
Informacje dodatkowe na dzień 31.03.2019r.
Sprawozdanie finansowe na dzień 31.03.2019r. skonsolidowane - Excel
2018
Full Year
Oświadczenie kierownictwa korporacyjnego na dzień 31. 12. 2018 r. skonsolidowane
 • 412 KB pdf
Raport audytora na dzień 31 12 2018 r skonsolidowane
 • 686 KB pdf
Oświadczenie o audycie
 • 105 KB pdf
Oświadczenie niefinansowe do Funduszu na dzień 31 12 2018 r
 • 758 KB pdf
Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2018 r. skonsolidowane
 • 66 KB xlsx
Formularze KNF na dzień 31.12.2018r. skonsolidowane
 • 232 KB xls
Wykaz informacji wewnętrznych na dzień 31.12.2018 r. skonsolidowany
 • 823 KB pdf
Oświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 31.12.2018r. skonsolidowane
 • 470 KB pdf
Notatki do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2018r. skonsolidowane
 • 2.77 MB pdf
Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2018 r. skonsolidowane
 • 722 KB pdf
Sprawozdanie z działalności Spółki na dzień 31.12.2018r. skonsolidowane
 • 1.03 MB pdf
Q3
Sprawozdanie finansowe na dzień 30. 09. 2018 r. skonsolidowane
Notatki do sprawozdania finansowego na dzień 30. 09. 2018 r. skonsolidowane
Sprawozdanie z działalności Spółki na dzień 30. 09. 2018 r. skonsolidowane
Wykaz informacji wewnętrznych na dzień 30. 09. 2018 r. skonsolidowany
Informacje dodatkowe na dzień 30. 09. 2018 r. skonsolidowane
Formularze KNF na dzień 30. 09. 2018 r. skonsolidowane
Załącznik nr 9 na dzień 30. 09. 2018 r. skonsolidowany
Oświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 30. 09. 2018 r. skonsolidowane
Q2
Formularze FSC na dzień 30 czerwca 2018 r. Skonsolidowane
Oświadczenie osób odpowiedzialnych do 30.06. 2018 skonsolidowane
Załącznik 9 na dzień 30 czerwca 2018 r. Skonsolidowany
Dodatkowe informacje na dzień 30.06.2018 r. Skonsolidowane
Wewnętrzna lista informacji na dzień 30.06.2018 skonsolidowana
Sprawozdanie z działalności na dzień 30 czerwca 2018 r. Skonsolidowane
Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 30 czerwca 2018 r
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 30.06.2018
Q1
Deklaracje na dzień 31 marca 2018 r. Skonsolidowane
Załącznik 9 na dzień 31 marca 2018 r. Skonsolidowany
Formularze Komisji Nadzoru Finansowego na dzień 31 marca 2018 r. Skonsolidowane
Informacje dodatkowe na dzień 31 marca 2018 r. Skonsolidowane
Sprawozdanie z działalności na dzień 31 marca 2018 r. Skonsolidowane
Noty do FM z dnia 31 marca 2018 r. Skonsolidowane
Wewnętrzna lista informacji na dzień 31 marca 2018 r. Skonsolidowana
Sprawozdanie finansowe na dzień 31 marca 2018 r. Skonsolidowane
2017
Full Year
Oświadczenie niefinansowe do Funduszu na dzień 31 grudnia 2017 r
Raport audytora na dzień 31 grudnia 2017 r
Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego na dzień 31 grudnia 2017 r
Oświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 31 grudnia 2017 r
Formularze BFCS na dzień 31 grudnia 2017 r
Sprawozdanie z działalności na dzień 31.12.2017
Noty do FM z dnia 31.12.2017
Zbadane sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2017 r
 • 47 KB xlsx
Q4
Deklaracja na dzień 31 grudnia 2017 r. Skonsolidowana
Załącznik 9 na dzień 31 grudnia 2017 r. Skonsolidowany
Sprawozdanie finansowe zgodnie ze standardami BFCS na dzień 31 grudnia 2017
Informacje dodatkowe na dzień 31 grudnia 2017 do sprawozdania skonsolidowanego
Wewnętrzna lista informacji na dzień 31 grudnia 2017
Sprawozdanie Zarządu z dnia 31 grudnia 2017 Skonsolidowane
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2017
Q3
Declaration as at 30 September 2017
Annex 9 as at 30 September 2017
Financial report according to BFCS standards as at 30 September 2017
Additional information as at 30 September 2017
Insider information as at 30 September 2017
Notes to the financial report as at 30 September 2017
Management report as at 30 September 2017
Financial report according to IFRS as at 30 September 2017
Q2
Insider information
Annex 9
Additional information
Notes to the financial report
Management report
Declaration
Financial Report according to BFCS standards
Financial Report according to IFRS
Q1
Declaration
Financial Report according to BFCS standards
Notes to the financial report
Management report
Additional information
Financial Report according to IFRS
Insider information
Annex 9
2016
Full Year
Financial Report according to BFCS standards
Auditor's statement
Management report
Financial Report according to IFRS
Corporate Governance Declaration
Notes to the financial report
Q4
Additional information
Declaration
Financial Report according to BFCS standards
Management report
Notes to the financial report
Insider information
Financial Report according to IFRS
Annex 9
Q3
Additional regulated information
Insider information
Declaration by responsible directors
Regulated Information
Management report
Financial Report according to IFRS
Notes to the financial report
Financial Report according to BFCS standards
Q2
Financial Report according to IFRS
 • 46 KB xlsx
Financial Report according to BFCS standards
 • 218 KB xls
Management report
Notes to the financial report
Declaration by responsible directors
Additional regulated information
 • 405 KB pdf
Insider information
 • 685 KB pdf
Q1
Management report
Financial Report according to IFRS
 • 131 KB xls
declaration by responsible directors
 • 128 KB pdf
Financial Report according to BFCS standards
 • 219 KB xls
Notes to the financial report
 • 1.24 MB PDF
2015
Full Year
Financial Report according to BFCS standards - PL
Management report
 • 5.49 MB pdf
Financial Report according to IFRS
 • 2.4 MB pdf
Declaration by responsible directors
 • 97 KB pdf
Notes to the financial report
 • 2.36 MB pdf
Auditor's statement
 • 1.68 MB pdf
Q4
Financial Report according to IFRS
 • 419 KB pdf
Management report
 • 1.01 MB pdf
Notes to the financial report
 • 1.11 MB pdf
Declaration by responsible directors
 • 198 KB pdf
Financial Report according to BFCS standards
 • 216 KB xls
Q3
Financial Report according to BFCS standards
 • 221 KB xls
Management report
 • 804 KB pdf
Financial Report according to IFRS
 • 102 KB xls
Declaration by responsible directors
 • 129 KB pdf
Notes to the financial report
 • 1.01 MB pdf
Q2
Financial Report according to BFCS standards
 • 220 KB xls
Financial Report according to IFRS
 • 417 KB pdf
Management report
 • 6.99 MB pdf
Declaration by responsible directors
 • 78 KB pdf
Q1
Management report
 • 717 KB pdf
Financial Report according to IFRS
 • 296 KB pdf
Notes to the financial report
 • 296 KB pdf
2014
Full Year
Financial Report according to IFRS
 • 2.4 MB pdf
Management report
 • 925 KB pdf
Auditor's statement
 • 1.49 MB pdf
Notes to the financial report
 • 1.52 MB pdf
Q4
Financial Report according to IFRS
 • 256 KB pdf
Management report
 • 885 KB pdf
Notes to the financial report
 • 1.49 MB pdf
Q3
Financial Report according to IFRS
 • 245 KB pdf
Management report
 • 738 KB pdf
Notes to the financial report
 • 909 KB pdf
Q2
Management report
 • 862 KB pdf
Financial Report according to IFRS
 • 322 KB pdf
Notes to the financial report
 • 1.75 MB pdf
Q1
Management report
 • 1008 KB pdf
Financial Report according to IFRS
 • 249 KB pdf
Notes to the financial report
 • 1.75 MB pdf
2013
Full Year
Management report
 • 2.4 MB pdf
Financial Report according to IFRS
 • 2.45 MB pdf
Notes to the financial report
 • 1.01 MB pdf
Auditor's statement
 • 1.53 MB pdf
Q4
Management report
 • 1.05 MB pdf
Financial Report according to IFRS
 • 128 KB xls
Notes to the financial report
 • 965 KB pdf
Q3
Management report
 • 1.45 MB pdf
Financial Report according to IFRS
 • 91 KB xls
Notes to the financial report
 • 1.69 MB pdf
Q2
Financial Report according to IFRS
 • 90 KB xls
Management report
 • 944 KB pdf
Notes to the financial report
 • 1.09 MB pdf
Q1
Financial Report according to IFRS
 • 266 KB pdf
Management report
 • 1.53 MB pdf
Notes to the financial report
 • 1.63 MB pdf
2012
Full Year
Financial Report according to IFRS
 • 2.44 MB pdf
Management report
 • 8.71 MB pdf
Notes to the financial report
 • 937 KB pdf
Auditor's statement
 • 1.59 MB pdf
Q4
Management report
 • 1.47 MB pdf
Financial Report according to IFRS
 • 83 KB xls
Notes to the financial report
 • 1.73 MB pdf
Q3
Financial Report according to IFRS
 • 82 KB xls
Management report
 • 463 KB pdf
Notes to the financial report
 • 496 KB pdf
Q2
Financial Report according to IFRS
 • 24 KB pdf
Management report
 • 509 KB pdf
Notes to the financial report
 • 482 KB pdf
Q1
Financial Report according to IFRS
 • 55 KB pdf
Management report
 • 1.78 MB pdf
Notes to the financial report
 • 919 KB pdf
2011
Full Year
Financial Report according to IFRS
 • 780 KB pdf
Management report
 • 6.57 MB pdf
Notes to the financial report
 • 842 KB pdf
Auditor's statement
 • 505 KB pdf
Q4
Financial Report according to IFRS
 • 58 KB pdf
Management report
 • 4.15 MB pdf
Notes to the financial report
Q3
Financial Report according to IFRS
 • 354 KB pdf
Q2
Financial Report according to IFRS
 • 105 KB xls
Notes to the financial report
Q1
Financial Report according to IFRS
 • 79 KB xls
Notes to the financial report