IR Kit

Download PDF 131.48 KB pdfDownload PDF
142.43 KB pdf
133 KB pdf
130.44 KB pdf
141.49 KB pdf
129.84 KB pdf
130.71 KB pdf
130.41 KB pdf
132.37 KB pdf
129.85 KB pdf
141.77 KB pdf
130.14 KB pdf
149.58 KB pdf
129.31 KB pdf
129.87 KB pdf
129.53 KB pdf
129.85 KB pdf
129.29 KB pdf
129.13 KB pdf
129.91 KB pdf
142.75 KB pdf
136.25 KB pdf
131.25 KB pdf
132.1 KB pdf
132.1 KB pdf
131.83 KB pdf
131.85 KB pdf
131.27 KB pdf
143.76 KB pdf
134.05 KB pdf
133.67 KB pdf
Notatki do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2018 r. 2.07 MB pdfNotatki do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2018 r.
Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2018 r. 99.5 KB xlsSprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2018 r.
Formularze KNF na dzień 31.12.2018 r. 316 KB xlsFormularze KNF na dzień 31.12.2018 r.
Informacje dodatkowe na dzień 31.12.2018 r. 425.33 KB pdfInformacje dodatkowe na dzień 31.12.2018 r.
Wykaz informacji wewnętrznych na dzień 31.12.2018 r. 823.33 KB pdfWykaz informacji wewnętrznych na dzień 31.12.2018 r.
Sprawozdanie z działalności Spółki na dzień 31.12.2018 r. 780 KB pdfSprawozdanie z działalności Spółki na dzień 31.12.2018 r.
Oświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 31.12.2018 r. 60.97 KB pdfOświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 31.12.2018 r.
Załącznik nr 9 na dzień 31.12.2018 r. 221.58 KB pdfZałącznik nr 9 na dzień 31.12.2018 r.
Sprawozdanie z działalności Spółki na dzień 30. 09. 2018 r. skonsolidowane 784.29 KB pdfSprawozdanie z działalności Spółki na dzień 30. 09. 2018 r. skonsolidowane
Notatki do sprawozdania finansowego na dzień 30. 09. 2018 r. skonsolidowane 1.46 MB pdfNotatki do sprawozdania finansowego na dzień 30. 09. 2018 r. skonsolidowane
Sprawozdanie finansowe na dzień 30. 09. 2018 r. skonsolidowane 48.03 KB xlsxSprawozdanie finansowe na dzień 30. 09. 2018 r. skonsolidowane
Wykaz informacji wewnętrznych na dzień 30. 09. 2018 r. skonsolidowany 630.7 KB pdfWykaz informacji wewnętrznych na dzień 30. 09. 2018 r. skonsolidowany
Formularze KNF na dzień 30. 09. 2018 r. skonsolidowane 230 KB xlsFormularze KNF na dzień 30. 09. 2018 r. skonsolidowane
Informacje dodatkowe na dzień 30.09.2018 r. skonsolidowane 276.99 KB pdfInformacje dodatkowe na dzień 30.09.2018 r. skonsolidowane
Oświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 30. 09. 2018 r. skonsolidowane 49.52 KB pdfOświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 30. 09. 2018 r. skonsolidowane
Załącznik nr 9 na dzień 30. 09. 2018 r. skonsolidowany 294.08 KB pdfZałącznik nr 9 na dzień 30. 09. 2018 r. skonsolidowany
Załącznik nr 9 na dzień 30. 09. 2018 r. 221.27 KB pdfZałącznik nr 9 na dzień 30. 09. 2018 r.
Oświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 30. 09. 2018 r. 61.24 KB pdfOświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 30. 09. 2018 r.
Informacje dodatkowe na dzień 30. 09. 2018 r. 411.69 KB pdfInformacje dodatkowe na dzień 30. 09. 2018 r.
Formularze KNF na dzień 30. 09. 2018 r. 322 KB xlsFormularze KNF na dzień 30. 09. 2018 r.
Sprawozdanie z działalności Spółki na dzień 30. 09. 2018 r. 789.01 KB pdfSprawozdanie z działalności Spółki na dzień 30. 09. 2018 r.
Wykaz informacji wewnętrznych na dzień 30. 09. 2018 r. 630.7 KB pdfWykaz informacji wewnętrznych na dzień 30. 09. 2018 r.
Notatki do sprawozdania finansowego na dzień 30. 09. 2018 r. 1.82 MB pdfNotatki do sprawozdania finansowego na dzień 30. 09. 2018 r.
Sprawozdanie finansowe na dzień 30. 09. 2018 r. 110 KB xlsSprawozdanie finansowe na dzień 30. 09. 2018 r.
Formularze FSC na dzień 30 czerwca 2018 r. Skonsolidowane 228.5 KB xlsFormularze FSC na dzień 30 czerwca 2018 r. Skonsolidowane
Załącznik 9 na dzień 30 czerwca 2018 r. Skonsolidowany 289.59 KB pdfZałącznik 9 na dzień 30 czerwca 2018 r. Skonsolidowany
Oświadczenie osób odpowiedzialnych do 30.06. 2018 skonsolidowane 49.5 KB pdfOświadczenie osób odpowiedzialnych do 30.06. 2018 skonsolidowane
Sprawozdanie z działalności na dzień 30 czerwca 2018 r. Skonsolidowane 787.61 KB pdfSprawozdanie z działalności na dzień 30 czerwca 2018 r. Skonsolidowane
Wewnętrzna lista informacji na dzień 30.06.2018 skonsolidowana 423.83 KB pdfWewnętrzna lista informacji na dzień 30.06.2018 skonsolidowana
Dodatkowe informacje na dzień 30.06.2018 r. Skonsolidowane 295.35 KB pdfDodatkowe informacje na dzień 30.06.2018 r. Skonsolidowane
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 30.06.2018 46.42 KB xlsxSkonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 30.06.2018
Formularze FSC na dzień 30 czerwca 2018 r. 340 KB xlsFormularze FSC na dzień 30 czerwca 2018 r.
Załącznik 9 na dzień 30 czerwca 2018 r. 213.45 KB pdfZałącznik 9 na dzień 30 czerwca 2018 r.
Deklaracje na dzień 30 czerwca 2018 r. 61.62 KB pdfDeklaracje na dzień 30 czerwca 2018 r.
Dodatkowe informacje od 30 czerwca 2018 r. 413.47 KB pdfDodatkowe informacje od 30 czerwca 2018 r.
Sprawozdanie z działalności według stanu na 30 czerwca 2018 749.18 KB pdfSprawozdanie z działalności według stanu na 30 czerwca 2018
Wewnętrzna lista informacji na dzień 30 czerwca 2018 r. 423.83 KB pdfWewnętrzna lista informacji na dzień 30 czerwca 2018 r.
Notatki do FM w dniu 30 czerwca 2018 1.54 MB pdfNotatki do FM w dniu 30 czerwca 2018
Sprawozdanie finansowe na dzień 30 czerwca 2018 r 94 KB xlsSprawozdanie finansowe na dzień 30 czerwca 2018 r
Informacje dodatkowe na dzień 31 marca 2018 r. Skonsolidowane 315.32 KB pdfInformacje dodatkowe na dzień 31 marca 2018 r. Skonsolidowane
Formularze Komisji Nadzoru Finansowego na dzień 31 marca 2018 r. Skonsolidowane 235 KB xlsFormularze Komisji Nadzoru Finansowego na dzień 31 marca 2018 r. Skonsolidowane
Załącznik 9 na dzień 31 marca 2018 r. Skonsolidowany 241.6 KB pdfZałącznik 9 na dzień 31 marca 2018 r. Skonsolidowany
Deklaracje na dzień 31 marca 2018 r. Skonsolidowane 49.5 KB pdfDeklaracje na dzień 31 marca 2018 r. Skonsolidowane
Noty do FM z dnia 31 marca 2018 r. Skonsolidowane 1.42 MB pdfNoty do FM z dnia 31 marca 2018 r. Skonsolidowane
Sprawozdanie z działalności na dzień 31 marca 2018 r. Skonsolidowane 710.45 KB pdfSprawozdanie z działalności na dzień 31 marca 2018 r. Skonsolidowane
Wewnętrzna lista informacji na dzień 31 marca 2018 r. Skonsolidowana 135.4 KB pdfWewnętrzna lista informacji na dzień 31 marca 2018 r. Skonsolidowana
Sprawozdanie finansowe na dzień 31 marca 2018 r. Skonsolidowane 103 KB xlsSprawozdanie finansowe na dzień 31 marca 2018 r. Skonsolidowane
Formularze BFCS na dzień 31 marca 2018 r 324 KB xlsFormularze BFCS na dzień 31 marca 2018 r
Załącznik 9 na dzień 31 marca 2018 r 167.65 KB pdfZałącznik 9 na dzień 31 marca 2018 r
Deklaracje na dzień 31 marca 2018 r 61.64 KB pdfDeklaracje na dzień 31 marca 2018 r
Wewnętrzna lista informacji na dzień 31. 03. 2018 135.34 KB pdfWewnętrzna lista informacji na dzień 31. 03. 2018
Informacje dodatkowe na dzień 31 marca 2018 r 373.06 KB pdfInformacje dodatkowe na dzień 31 marca 2018 r
Sprawozdanie z działalności na dzień 31 marca 2018 r 753.35 KB pdfSprawozdanie z działalności na dzień 31 marca 2018 r
Noty do FM z 31 marca 2018 r 1.52 MB pdfNoty do FM z 31 marca 2018 r
Sprawozdanie finansowe na dzień 31.03.2018 95.5 KB xlsSprawozdanie finansowe na dzień 31.03.2018
Oświadczenie niefinansowe do Funduszu na dzień 31 grudnia 2017 r 5.37 MB pdfOświadczenie niefinansowe do Funduszu na dzień 31 grudnia 2017 r
Raport audytora na dzień 31 grudnia 2017 r 1.28 MB pdfRaport audytora na dzień 31 grudnia 2017 r
Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego na dzień 31 grudnia 2017 r 344.55 KB pdfOświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego na dzień 31 grudnia 2017 r
Oświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 31 grudnia 2017 r2017 50.83 KB pdfOświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 31 grudnia 2017 r2017
Sprawozdanie z działalności na dzień 31.12.2017 5.22 MB pdfSprawozdanie z działalności na dzień 31.12.2017
Formularze BFCS na dzień 31 grudnia 2017 r 236 KB xlsFormularze BFCS na dzień 31 grudnia 2017 r
Noty do FM z dnia 31.12.2017 2.35 MB pdfNoty do FM z dnia 31.12.2017
47.85 KB xlsx
Deklaracja na dzień 31 grudnia 2017 r. Skonsolidowana 199.79 KB pdfDeklaracja na dzień 31 grudnia 2017 r. Skonsolidowana
Informacje dodatkowe na dzień 31 grudnia 2017 do sprawozdania skonsolidowanego 814.47 KB pdfInformacje dodatkowe na dzień 31 grudnia 2017 do sprawozdania skonsolidowanego
Sprawozdanie finansowe zgodnie ze standardami BFCS na dzień 31 grudnia 2017 r. Skonsolidowane 236.5 KB xlsSprawozdanie finansowe zgodnie ze standardami BFCS na dzień 31 grudnia 2017 r. Skonsolidowane
Załącznik 9 na dzień 31 grudnia 2017 r. Skonsolidowany 387.14 KB pdfZałącznik 9 na dzień 31 grudnia 2017 r. Skonsolidowany
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 1.88 MB pdfNoty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia
Sprawozdanie Zarządu z dnia 31 grudnia 2017 Skonsolidowane 1.18 MB pdfSprawozdanie Zarządu z dnia 31 grudnia 2017 Skonsolidowane
Wewnętrzna lista informacji na dzień 31 grudnia 2017 Skonsolidowana 819.62 KB pdfWewnętrzna lista informacji na dzień 31 grudnia 2017 Skonsolidowana
Declaration as at 31 December 2017 196.9 KB pdfDeclaration as at 31 December 2017
Raport dotyczący stosowania polityki wynagrodzeń na dzień 31 grudnia 2017 r 399.08 KB pdfRaport dotyczący stosowania polityki wynagrodzeń na dzień 31 grudnia 2017 r
Oświadczenie pozafinansowe do rocznego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2017 r 1.75 MB pdfOświadczenie pozafinansowe do rocznego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2017 r
Insider information as at 31 December 2017 819.99 KB pdfInsider information as at 31 December 2017
Additional information as at 31 December 2017 783.5 KB pdfAdditional information as at 31 December 2017
Financial report according to BFCS standards as at 31 December 2017 170.19 KB xlsxFinancial report according to BFCS standards as at 31 December 2017
Annex 9 as at 31 December 2017 400.24 KB pdfAnnex 9 as at 31 December 2017
Sprawozdanie finansowe zgodnie ze standardami BFCS na dzień 31 grudnia 2017 r 309.5 KB xlsSprawozdanie finansowe zgodnie ze standardami BFCS na dzień 31 grudnia 2017 r
Raport audytora na dzień 31 grudnia 2017 r 3.79 MB pdfRaport audytora na dzień 31 grudnia 2017 r
Deklaracja Ładu Korporacyjnego na dzień 31 grudnia 2017 r 831.25 KB pdfDeklaracja Ładu Korporacyjnego na dzień 31 grudnia 2017 r
Notes to the financial report as at 31 December 2017 2.41 MB pdfNotes to the financial report as at 31 December 2017
1.25 MB pdf
Noty do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2017 r 2.46 MB pdfNoty do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2017 r
Sprawozdanie z działalności na dzień 31 grudnia 2017 r 1.33 MB pdfSprawozdanie z działalności na dzień 31 grudnia 2017 r
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF na dzień 31 grudnia 2017 r 91.5 KB xlsSprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF na dzień 31 grudnia 2017 r
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2017 91 KB xlsSkonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2017
Financial report according to IFRS as at 31 December 2017 82.5 KB xlsFinancial report according to IFRS as at 31 December 2017
Insider trading disclosure of December, 5 - 6 2017 received by Donev Investment Holding 250.84 KB pdfInsider trading disclosure of December, 5 - 6 2017 received by Donev Investment Holding
Insider information as at 30 September 2017 consolidated 804.77 KB pdfInsider information as at 30 September 2017 consolidated
Additional information as at 30 September 2017 consolidated 619.7 KB pdfAdditional information as at 30 September 2017 consolidated
Financial report according to BFCS standards as at 30 September 2017 consolidated 202.5 KB xlsFinancial report according to BFCS standards as at 30 September 2017 consolidated
Annex 9 as at 30 September 2017 consolidated 378.74 KB pdfAnnex 9 as at 30 September 2017 consolidated
Declaration as at 30 September 2017 consolidated 200.74 KB pdfDeclaration as at 30 September 2017 consolidated
Notes to the financial report as at 30 September 2017 consolidated 1.75 MB pdfNotes to the financial report as at 30 September 2017 consolidated
Management report as at 30 September 2017 consolidated 1.04 MB pdfManagement report as at 30 September 2017 consolidated
Financial report according to IFRS as at 30 September 2017 consolidated 49.45 KB xlsxFinancial report according to IFRS as at 30 September 2017 consolidated
Insider information as at 30 September 2017 804.77 KB pdfInsider information as at 30 September 2017
Declaration by the responsible directors as at 30 September 2017 196.11 KB pdfDeclaration by the responsible directors as at 30 September 2017
Annex 9 as at 30 September 2017 276.09 KB pdfAnnex 9 as at 30 September 2017
Additional regulated information as at 30 September 2017 624.82 KB pdfAdditional regulated information as at 30 September 2017
Financial report according to BFCS standards as at 30 September 2017 167.57 KB xlsxFinancial report according to BFCS standards as at 30 September 2017
Notes to the financial report as at 30 September 2017 2.22 MB pdfNotes to the financial report as at 30 September 2017
Management report as at 30 September 2017 1.18 MB pdfManagement report as at 30 September 2017
Financial report according to IFRS as at 30 September 2017 84 KB xlsFinancial report according to IFRS as at 30 September 2017
Additional information 533.01 KB pdfAdditional information
Annex 9 285.79 KB pdfAnnex 9
Insider information 612.45 KB pdfInsider information
Notes to the financial report 1.7 MB pdfNotes to the financial report
Management report 1.03 MB pdfManagement report
Financial Report according to BFCS standards 196 KB xls Financial Report according to BFCS standards
Declaration 200.53 KB pdfDeclaration
Financial Report according to IFRS 95.5 KB xlsFinancial Report according to IFRS
Financial report according to IFRS 453.5 KB xlsFinancial report according to IFRS
Notes to the financial report 894.87 KB pdfNotes to the financial report
Management report 3.96 MB docxManagement report
Financial report according to BFCS standards 169.27 KB xlsxFinancial report according to BFCS standards
Declaration by the responsible directors 197.13 KB pdfDeclaration by the responsible directors
Insider information 59.67 KB docxInsider information
Additional regulated information 208.5 KB docAdditional regulated information
Annex 9 83.5 KB docAnnex 9
Financial Report according to IFRS 47.99 KB xlsxFinancial Report according to IFRS
Management report 927.82 KB pdfManagement report
Notes to the financial report 1.71 MB pdfNotes to the financial report
Financial Report according to BFCS standards 202.5 KB xlsFinancial Report according to BFCS standards
Declaration 26 KB docDeclaration
Annex 9 288.17 KB pdfAnnex 9
Insider information 253.33 KB pdfInsider information
Additional information 601.56 KB pdfAdditional information
Financial Report according to IFRS 40.07 KB xlsxFinancial Report according to IFRS
Notes to the financial report 477.59 KB docxNotes to the financial report
Management report 3.96 MB docxManagement report
Insider information 23.71 KB docxInsider information
Additional regulated information 186 KB docAdditional regulated information
Financial Report according to BFCS standards 169.24 KB xlsxFinancial Report according to BFCS standards
Declaration by the responsible directors 196.8 KB pdfDeclaration by the responsible directors
Annex 9 71.5 KB docAnnex 9
Financial report according to IFRS 2.34 MB pdfFinancial report according to IFRS
Management report 1.3 MB pdfManagement report
Auditor's statement 7.11 MB pdfAuditor's statement
Financial Report according to BFCS standards 203 KB xlsFinancial Report according to BFCS standards
Corporate Governance Declaration 233.34 KB pdfCorporate Governance Declaration
Corporate Governance Declaration 578.49 KB pdfCorporate Governance Declaration
Financial Report according to IFRS 93 KB xlsFinancial Report according to IFRS
Notes to the financial report 1.94 MB pdfNotes to the financial report
Management report 1.37 MB pdfManagement report
Financial Report according to BFCS standards 199.5 KB xlsFinancial Report according to BFCS standards
Declaration 196.53 KB pdfDeclaration
Additional information 484.24 KB pdfAdditional information
Annex 9 406.21 KB pdfAnnex 9
Insider information 889.16 KB pdfInsider information
Financial report according to BFCS standarts 297.5 KB xlsFinancial report according to BFCS standarts
Management report 1.16 MB pdfManagement report
Notes to the financial report 2.11 MB pdfNotes to the financial report
Regulated information 261.44 KB pdfRegulated information
Financial report according to IFRS 71 KB xlsFinancial report according to IFRS
Declarations by responsible directors 196.53 KB pdfDeclarations by responsible directors
Insider information 889.16 KB pdfInsider information
Additional regulated information 596.31 KB pdfAdditional regulated information
Notes to the financial report 923.67 KB pdfNotes to the financial report
Financial Report according to IFRS 2.43 MB pdfFinancial Report according to IFRS
Notes to the financial report 722.88 KB pdfNotes to the financial report
Management report 1.15 MB pdfManagement report
Declaration by responsible directors 106.4 KB pdfDeclaration by responsible directors
Financial Report according to BFCS standarts 166.69 KB xlsxFinancial Report according to BFCS standarts
Report regarding the application of the remuneration policy 323.54 KB pdfReport regarding the application of the remuneration policy
Auditor's statement 6.71 MB pdfAuditor's statement
Additional regulated information 354.56 KB pdfAdditional regulated information
Regulated Information 244.52 KB pdfRegulated Information
Declaration by responsible directors 198.02 KB pdfDeclaration by responsible directors
Insider information 517.21 KB pdfInsider information
Financial Report according to BFCS standards 188 KB xlsFinancial Report according to BFCS standards
Notes to the financial report 1.17 MB pdfNotes to the financial report
Financial Report according to IFRS 95.5 KB xlsFinancial Report according to IFRS
Management report 1.01 MB pdfManagement report
Regulated Information 331.56 KB pdfRegulated Information
Declaration by responsible directors 194.22 KB pdfDeclaration by responsible directors
Insider information 517.29 KB pdfInsider information
Additional regulated information 265.47 KB pdfAdditional regulated information
Financial Report according to BFCS standards 310 KB xlsFinancial Report according to BFCS standards
Management report 851.65 KB pdfManagement report
Notes to the financial report 1.4 MB pdfNotes to the financial report
Financial Report according to IFRS 70.5 KB xlsFinancial Report according to IFRS
Notes to the financial report 1.43 MB pdfNotes to the financial report
Management report 1008.99 KB pdfManagement report
Declaration by responsible directors 194.75 KB pdfDeclaration by responsible directors
Additional regulated information 266.99 KB pdfAdditional regulated information
Financial Report according to IFRS 79 KB xlsFinancial Report according to IFRS
Financial Report according to BFCS standards 327 KB xlsFinancial Report according to BFCS standards
Insider information 563.55 KB pdfInsider information
Menagement report 779.96 KB pdfMenagement report
GC COP Report - 2015 2.25 MB pdfGC COP Report - 2015