Каталог > АКЦЕНТИ > Събития

Събития

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
2017
30 Юли 2017
Финансови
Публикуване на отчет за второ тримесечие на 2017г.
Добави към календар
4 Август 2017
Финансови
Представяне на резултатите за януари-юли 2017г.
Добави към календар
29 Август 2017
Финансови
Публикуване на консолидиран отчет за второ тримесечие на 2017г.
Добави към календар
5 Септември 2017
Финансови
Представяне на резултатите за януари-август 2017г.
Добави към календар
29 Септември 2017
Финансови
Начална дата за изплащане на дивидент за 2016г.
Добави към календар
30 Октомври 2017
Финансови
Публикуване на отчет за трето тримесечие на 2017г.
Добави към календар
3 Ноември 2017
Финансови
Представяне на резултатите за януари - октомври 2017г.
Добави към календар
29 Ноември 2017
Финансови
Публикуване на консолидиран отчет за трето тримесечие на 2017г.
Добави към календар
5 Декември 2017
Финансови
Представяне на резултатите за януари - ноември 2017г.
Добави към календар
29 Декември 2017
Финансови
Крайна дата за изплащане на дивидента за 2016г. чрез съответната банка
Добави към календар
2018
9 Януари 2018
Финансови
Представяне на резултатите за януари - декември 2017г.
Добави към календар

квадратчето върху лявата колона и след като попълните полето в долния край на страницата с е-мейл адрес, ще получите предупреждение 1 ден преди събитието

Съгласен съм с обработване и съхранение на личните ми данни от Софарма АД със седалище в София, ул Лъчезар Станчев 5., Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 11, 1756 София, в съответствие с българския закон за защита на личните данни. Декларирам, че личните ми данни, показани в горепопълнената форма са автентични.