Каталог > АКЦЕНТИ > Събития

Събития

2020
1 Юни 2020
Финансови
Публикуване на Консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2020 г.
Добави към календар
5 Юни 2020
Финансови
Провеждане на Редовно общо събрание на акционерите и публикуване на решенията.
Добави към календар
5 Юни 2020
Финансови
Представяне на резултатите за януари-май 2020 г.
Добави към календар
6 Юли 2020
Финансови
Представяне на резултатите за януари-юни 2020 г.
Добави към календар
30 Юли 2020
Финансови
Публикуване на Индивидуален финансов отчет за второто тримесечие на 2020 г.
Добави към календар
5 Август 2020
Финансови
Представяне на резултатите за януари-юли 2020 г.
Добави към календар
31 Август 2020
Финансови
Публикуване на Консолидиран финансов отчет за второто тримесечие на 2020 г.
Добави към календар
8 Септември 2020
Финансови
Представяне на резултатите за януари-август 2020 г.
Добави към календар
5 Октомври 2020
Финансови
Представяне на резултатите за януари-септември 2020 г.
Добави към календар
30 Октомври 2020
Финансови
Публикуване на Индивидуален финансов отчет за третото тримесечие на 2020 г.
Добави към календар
5 Ноември 2020
Финансови
Представяне на резултатите за януари-октомври 2020 г.
Добави към календар
30 Ноември 2020
Финансови
Публикуване на Консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2020 г.
Добави към календар
7 Декември 2020
Финансови
Представяне на резултатите за януари-ноември 2020 г.
Добави към календар
2021
8 Януари 2021
Финансови
Представяне на резултатите за януари-декември 2020 г.
Добави към календар
1 Февруари 2021
Финансови
Публикуване на Индивидуален финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2020 г.
Добави към календар
1 Март 2021
Финансови
Публикуване на Консолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2020 г.
Добави към календар
30 Април 2021
Финансови
Публикуване на Годишен консолидиран одитиран отчет за 2020 г.
Добави към календар

квадратчето върху лявата колона и след като попълните полето в долния край на страницата с е-мейл адрес, ще получите предупреждение 1 ден преди събитието

Съгласен съм с обработване и съхранение на личните ми данни от Софарма АД със седалище в София, ул Лъчезар Станчев 5., Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 11, 1756 София, в съответствие с българския закон за защита на личните данни. Декларирам, че личните ми данни, показани в горепопълнената форма са автентични.