Каталог > АКЦЕНТИ > Събития

Събития

2019
7 Октомври 2019
Финансови
Представяне на резултатите за януари-септември 2019 г.
Добави към календар
30 Октомври 2019
Финансови
Публикуване на Индивидуален финансов отчет за третото тримесечие на 2019 г.
Добави към календар
5 Ноември 2019
Финансови
Представяне на резултатите за януари-октомври 2019 г.
Добави към календар
29 Ноември 2019
Финансови
Публикуване на Консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2019 г.
Добави към календар
5 Декември 2019
Финансови
Представяне на резултатите за януари-ноември 2019 г.
Добави към календар
2020
10 Януари 2020
Финансови
Представяне на резултатите за януари-декември 2019 г.
Добави към календар
30 Януари 2020
Финансови
Публикуване на Индивидуален финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2019 г.
Добави към календар

квадратчето върху лявата колона и след като попълните полето в долния край на страницата с е-мейл адрес, ще получите предупреждение 1 ден преди събитието

Съгласен съм с обработване и съхранение на личните ми данни от Софарма АД със седалище в София, ул Лъчезар Станчев 5., Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 11, 1756 София, в съответствие с българския закон за защита на личните данни. Декларирам, че личните ми данни, показани в горепопълнената форма са автентични.