Каталог > АКЦЕНТИ > Събития

Събития

2019
29 Юли 2019
Финансови
Представяне на поканата за свикване на Извънредно общо събрание в Търговския регистър
Добави към календар
29 Юли 2019
Финансови
Заседание на Съвета на директорите за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите
Добави към календар
30 Юли 2019
Финансови
Публикуване на Индивидуален финансов отчет за второто тримесечие на 2019 г.
Добави към календар
5 Август 2019
Финансови
Представяне на резултатите за януари-юли 2019 г.
Добави към календар
6 Август 2019
Финансови
Начална дата за изплащане на дивидент* за 2018 г. (второ полугодие) **
Добави към календар
13 Август 2019
Финансови
Представяне на поканата и писмените материали по дневния ред на Извънредното събрание пред медиите, КФН и БФБ
Добави към календар
29 Август 2019
Финансови
Публикуване на Консолидиран финансов отчет за второто тримесечие на 2019 г.
Добави към календар
30 Август 2019
Финансови
Изготвяне на списък от ЦД на лицата с право на глас в ИОСА
Добави към календар
5 Септември 2019
Финансови
Представяне на резултатите за януари-август 2019 г.
Добави към календар
13 Септември 2019
Финансови
Провеждане на Извънредно общо събрание на акционерите и публикуване на решенията
Добави към календар
7 Октомври 2019
Финансови
Представяне на резултатите за януари-септември 2019 г.
Добави към календар
30 Октомври 2019
Финансови
Публикуване на Индивидуален финансов отчет за третото тримесечие на 2019 г.
Добави към календар
5 Ноември 2019
Финансови
Представяне на резултатите за януари-октомври 2019 г.
Добави към календар
12 Ноември 2019
Финансови
Начална дата за изплащане на дивидент* за 2019 г. (първо полугодие – 6 месечен) **
Добави към календар
29 Ноември 2019
Финансови
Публикуване на Консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2019 г.
Добави към календар
5 Декември 2019
Финансови
Представяне на резултатите за януари-ноември 2019 г.
Добави към календар
31 Декември 2019
Финансови
Крайна дата за изплащане на дивидентите* за първо полугодие на 2018 г. и първо полугодие на 2019 г. чрез съответната банка
Добави към календар
2020
10 Януари 2020
Финансови
Представяне на резултатите за януари-декември 2019 г.
Добави към календар
30 Януари 2020
Финансови
Публикуване на Индивидуален финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2019 г.
Добави към календар

квадратчето върху лявата колона и след като попълните полето в долния край на страницата с е-мейл адрес, ще получите предупреждение 1 ден преди събитието

Съгласен съм с обработване и съхранение на личните ми данни от Софарма АД със седалище в София, ул Лъчезар Станчев 5., Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 11, 1756 София, в съответствие с българския закон за защита на личните данни. Декларирам, че личните ми данни, показани в горепопълнената форма са автентични.