Каталог > Инвеститори > Акции и Акционери

Акции и Акционери

Акциите на "Софарма" АД се търгуват на официалните пазари на:

  • "Българска фондова борса - София" АД
  • Варшавската фондова борса

Присъствие в борсови индекси:

  • Акциите са част от индексите на SOFIX, BGBX40 и BGTR30 на "БФБ - София" АД.
  • Българската национална комисия за корпоративно управление поддържа индекс на корпоративно управление, който се изготвя на годишна база. Акциите на "Софарма" АД отново са част от този индекс през 2019 г.
  • Акциите на Дружеството са включени и в индексите:
    • Dow Jones STOXX EU Enlarged
    • the blue-chip index Dow Jones STOXX Balkan 50 Equal Weighted Index.

Акционерната структура на "Софарма" АД към 31 декември 2019 г. е както следва:

Акционерна структура на Софарма АД  
Донев инвестмънтс холдинг АД 25.42%
Телекомплект инвест АД 20.68%
Ромфарм къмпани ООД 6.21%
ЗУПФ Алианц България 5.09%
Физически лица 7.34%
Други юридически лица 28.50%
Софарма АД (обратно изкупени акции) 6.76%