Каталог > Инвеститори > Акции и Акционери

Акции и Акционери

Акциите на Софарма АД се търгуват на официалните пазари на

  • Българска фондова борса - София АД
  • Варшавската фондова борса

Присъствие в борсови индекси:

  • Акциите са част от SOFIX на индексите, BGBX40 и BGTR30 на БФБ - София АД.
  • Българската национална комисия за корпоративно управление поддържа индекс на корпоративно управление, който се изготвя на годишна база. Акциите на Софарма АД са част от този индекс отново през 2018.
  • Акциите на Дружеството са включени и в индексите:
    • Dow Jones STOXX EU Enlarged
    • the blue-chip index Dow Jones STOXX Balkan 50 Equal Weighted Index.

Акционерната структура на Софарма АД към 31 януари 2019 г. е както следва:

Акционерна структура на Софарма АД  
Донев инвестмънтс холдинг АД 25.40%
Телекомплект инвест АД 20.45%
Ромфарм къмпани ООД 6.03%
ЗУПФ Алианц България 5.09%
Физически лица 7.58%
Други юридически лица 28.86%
Софарма АД (обратно изкупени акции) 6.59%