Каталог > Инвеститори > Акции и Акционери > Публични компании в Група Софарма

Публични компании в Група Софарма

СОФАРМА АД

Софарма АД е български фармацевтичен производител и износител със силно регионално присъствие. Продуктовото портфолио на дружеството съдържа повече от 200 продукта. Дружеството произвежда активни субстанции и лекарствени продукти; извършва дейности свързани с проучване, разработване и внедряване в сферата на фитохимията, химията и фармацевтиката. Софарма АД предоставя услуги свързани с производството, както и други свързани услуги.

Фондовая биржа: БФБ – АО «София»
Дата первой торговли: 20/01/1998
ISIN код:  BG11SOSOBT18

СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД

Софарма Трейдинг е една от най -големите компании в България и лидер във фармацевтичния сектор. Компанията е пионер във въвеждането на най-добрите международни практики в страната и партньор, предпочитан от производители, търговци на едро, аптеки и болници и инвеститори.

Фондова борса: БФБ – София АД
Дата на първо търгуване: 30/01/2008
ISIN код: BG1100086070
Линк към страницата: www.sopharmatrading.bg

УНИФАРМ АД

Унифарм АД е фирма с традиции в производството на лекарствени продукти в най-значимите за обществото терапевтични групи като сърдечно-съдова, стомашно-, нервната и дихателната система. Компанията инвестира в производствена и научно-изследователска дейност основно в областта на генеричните продукти.

Фондова борса: БФБ – София АД
Дата на първо търгуване: 26/05/2008
ISIN код: BG1100154076
Линк към страницата: www.unipharm.bg

МОМИНА КРЕПОСТ АД

Момина крепост АД е български производител и износител на пластмасови материали за еднократна употреба предимно за болничния пазар.

Фондова борса: БФБ – София АД
ISIN код: BG11MOVEAT12
Дата на първо търгуване: 07/05/1998
Линк към страницата: www.mkrepost-bg.com

СОФАРМА БИЛДИНГС АДСИЦ

Софарма Билдингс АДСИЦ е дружество със специална инвестиционна цел в сферата на недвижимите имоти, което в момента не е активно.

Фондова борса: БФБ – София АД
ISIN код: BG1100084075
Дата на първо търгуване: 25/06/2008
Линк към страницата: www.sopharma-buildings.com