Каталог > ЗА НАС > Нашата цел

Нашата цел

Ние имаме активна и решаваща роля за повишаване на стандарта на живот, за да бъдат хората по-здрави, по-щастливи и да живеят по-сигурно.

our_purpose.jpg

Как постигаме това?

Иновации в производството
Софарма непрекъснато инвестира в нови технологии, иновации, научни изследвания и проучвания

Ефективност и в дистрибуцията
Непрекъснато усъвършенстваме модела за разпространение на продукти и услуги, които правят медикаментите по-достъпни за по-голяма част от населението

Ангажимент да споделяме
Създаваме постоянен и ефективен диалог с всички участници във фармацевтичната индустрия, които допринасят за подобряване на системата на здравеопазването

Атрактивна инвестиция
Правим Софарма привлекателна инвестиция благодарение на 

  • бизнес стратегия, насочена към диверсификация на портфейла, постоянно разширяване на външните пазари, успешните операции по придобивания
  • финансова стратегия целяща устойчивото развитие и силно представяне на ключови пазари
  • приемане на прозрачен и ефикасен модел за управление

Предпочитан партньор
Софарма е винаги отдаден партньор, инвестиращ целенасочени усилия в постигането на резултати, които са в полза на всички заинтересовани страни.