Коледа в TechnoMagicLand

Софарма подарява на децата на своите служители посещение в детския интерактивен център TechnoMagicLand. Посещението ще се проведе на 16.12.2018 г. / неделя/ от 10.00 часа.

technomagic.png

Български

Уведомление за обратно изкупени акции

“Софарма“ АД уведомява, че на 13 декември 2018г. Дружеството изкупи обратно 1 000 собствени акции представляващи 0.0007% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 3 600.00 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 3.60.

Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Извънредно общо събрание от 23.02.2018 година.

Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 8 858 836, представляващи 6.57% от акционерния капитал на Дружеството.

Български

Уведомление за обратно изкупени акции

“Софарма“ АД уведомява, че на 13 декември 2018г. в резултат на разпределяне на бонус акции на служителите по случай 85-годишния юбилей на “Софарма” АД, Дружеството прехвърли на служителите си 500 собствени акции представляващи 0.0004%  от капитала на Дружеството.

Български

Уведомление за обратно изкупени акции

“Софарма“ АД уведомява, че на 12 декември 2018г. Дружеството изкупи обратно 3 000 собствени акции представляващи 0.0022% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 10 800.00 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 3.60.

Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Извънредно общо събрание от 23.02.2018 година.

Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 8 858 336, представляващи 6.57% от акционерния капитал на Дружеството.

Български

Страници