Каталог > Stories > Споделените ценности, които обединяват обществата

Споделените ценности, които обединяват обществата

КСО практиките и споделените ценности бяха фокуса на работна закуска на AmCham и Bcаuse, която се проведе на 05 април 2017. Официалният гост  и презентатор Тед Харт, CEO на CAF America и президент на CAF Canada разказа за развитието на социалното предприемачество и как то е разпознато като обект на корпоративна социална отговорност от компаниите. Съвместната работа със социалните предприемачи, които са в центъра на важните за общността теми са естествен избор за социални инвестиции от страна на корпоративните граждани. Този тип партньорство допринася за устойчивото развитие от една страна на малкия и стартиращ бизнес и от друга – за връзката на компаниите със заинтересованите си страни. Така се осъществяват проекти, които са значими за местните общности и решават техни много специфични и конкретни проблеми. От своя страна фирмите биват разпознати като партньори и придобиват по-хуманизиран облик чрез своите служители и влизат в ежедневието на общността. 

Разбира се, има строги правилата за финансиране както от страна на компаниите, така и от донорските фондове. Те гарантират прозрачност на финансирането на  всички етапи по осъществяването на проекта, степента на самоучастие от страна на получателите на дарения и ползите за общността. 

Като интересен и актуален пример, Нанси Шилър, президент на Фондация „Америка за България" представи с няколко думи инициативата „Малките герои”.  Според нея, много от инициативите фондациите могат да направят сами, но въпросът е, че не би трябвало. Поради това те привличат бизнеса и успоредно с това създават възможности всеки, който има желание да подкрепи каузата. Опциите се разширяват със създаването на dms номер за конкретната кауза. Включването на известни и с позитивен имидж хора от общността, които да са посланици на инициативата допринася не само за нейното популяризиране, но и за привличането на медии като партньори. За „Малките герои” фондацията привлича Григор Димитров и се обръща с предложение за партньорство и към медиите, което, според Нанси Шилър, е нов подход за България. Така според нея в Фондацията успява да увличе представители на цялото общество в една страна – от корпорациите до обикновените хора, включително медиите. 

*Софарма АД е сред активните членове на AmCham и партньор на BCause в различни каузи.