Strona główna > Inwestor > Informacje o zaległościach

Informacje o zaległościach

Struktura finansowa
BGN '00031.12.201831.12.201731.12.2016
Średnioterminowe i długoterminowe zadłużenie finansowe 43,610 52,476 28,506
Krótkoterminowe zadłużenie finansowe 282,173 229,317 201,457
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 25,582 22,614 22,339
Zadłużenie finansowe netto 300,201 259,179 207,624
Kapitał należący do udziałowców Sopharma AD 475,560 469,883 457,490
Udział niekontrolujący 32,969 33,227 33,733
Całkowity kapitał własny 508,529 503,110 491,223
Dług finansowy netto / całkowity kapitał własny 0.59 0.52 0,42
Zadłużenie finansowe netto / EBITDA 4.15 3.01 2,82