Strona główna > Inwestor > Informacje o zaległościach

Informacje o zaległościach

Struktura finansowa
BGN '00031.12.201731.12.201631.12.2015
Średnioterminowe i długoterminowe zadłużenie finansowe 52,476 28,506 40,833
Krótkoterminowe zadłużenie finansowe 229,317 201,457 206,637
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 22,614 22,339 23,114
Zadłużenie finansowe netto 259,179 207,624 224,356
Kapitał należący do udziałowców Sopharma AD 469,883 457,490 405,891
Udział niekontrolujący 33,227 33,733 51,749
Całkowity kapitał własny 503,110 491,223 457,640
Dług finansowy netto / całkowity kapitał własny 0.52 0,42 0,49
Zadłużenie finansowe netto / EBITDA 3.01 2,82 3,57