Strona główna > Node > Ivan Venetskov Badinski

Ivan Venetskov Badinski

Członek Zarządu

Ivan Badinski

Urodzony w dniu 24.12.1957 r. w Sofii. Ukończył w 1980 roku Farmację jako Magister Farmacji. W 1996 roku uzyskał dyplom z  Organizacji i ekonomii praktyki dystrybucyjnej i farmaceutycznej. W 2005 roku uzyskał kwalifikację zawodową "Manager w dziedzinie ochrony zdrowia" na Wydziale Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Sofijskiego. Do 1997 r. pracował jako magister-farmaceuta w aptece Instytutu Pomocy Ratunkowej im. Pirogowa w Sofii. W okresie od października 1997 r. do października 2000 r. był członkiem Zarządu spółki "Sopharma" S.A., a od 1998 r. jest Dyrektorem wykonawczym Spółki. Pełnił również funkcję Dyrektora ds. handlowych. Po prywatyzacji spółki "Sopharma" S.A. w 2000 roku pracuje w Spółce jako Dyrektor ds. współpracy i licencjonowania. Od września 2015 roku jest prokurentem spółki "Sopharma" S.A.