Strona główna > Press > Decyzje podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Sopharma AD, które odbyło się w dniu 23.02.2018 roku.

Decyzje podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Sopharma AD, które odbyło się w dniu 23.02.2018 roku.

23 luty 2018

Spółka Sopharma S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie) informuje Państwa, że  w dniu 23.02.2018 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Sopharma S.A..
Walne Zgromadzenie podjęło decyzję o przekształceniu poprzez przejęcie spółki Unipharm S.A., bułgarski REGON: 831537465 w skład spółki Sopharma S.A., bułgarski REGON: 831902088. W wyniku połączenia wszystkie aktywa spółki Unipharm S.A., bułgarski REGON 831537465, zostają przeniesione do spółki Sopharma S.A., bułgarski REGON: 831902088, w ramach sukcesji generalnej. 

Walne Zgromadzenie zatwierdziło zawartą w dniu 14.09.2017 roku Umowę polaczenia spółki Sopharma S.A., bułgarski REGON: 831902088, ze spółka Unipharm S.A., bułgarski REGON 831537465, poprzez przejecie tej ostatniej oraz Umowy Dodatkowej nr 1 z dnia 08.11.2017 roku do ww. umowy.
Walne Zgromadzenie zatwierdziło Sprawozdanie Rady Dyrektorskiej spółki Sopharma S.A. akcjonariuszom spółki w sprawie przekształcenia spółki Sopharma S.A. poprzez przejecie spółki Unipharm S.A..
Walne Zgromadzenie zatwierdziło Sprawozdanie biegłego rewidenta na podstawie art. 262m Kodeksu spółek handlowych w sprawie przekształcenia spółki Sopharma S.A. poprzez przejecie spółki Unipharm S.A.. 
Walne Zgromadzenie zatwierdziło zmiany w Statucie Spółki, co umożliwi wypłatę dywidendy na podstawie 6-miesięcznych sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o ofercie publicznej papierów wartościowych.

Walne Zgromadzenie podjęło decyzję o nabyciu akcji własnych Spółki pod następującymi warunkami: do 10% całkowitej liczby akcji wyemitowanych przez Spółkę, ale nie więcej niż 3% w każdym roku kalendarzowym; termin wykupu - nie dłuższy niż 5 (pięć) lat; minimalna cena nabycia - nie mniej niż wartość nominalna jednej akcji z kapitału Spółki; maksymalna cena nabycia - 5,50 BGN za jedną akcję.
Protokół z Walnego Zgromadzenia spółki Sopharma S.A., które odbyło się w dniu 23.02.2018 roku, zostanie Państwu przesłany w terminie ustawowym. Wszystkie dokumenty dotyczące przekształcenie poprzez przejęcie dostępne są jako część materiałów nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.