Strona główna > Press > Informacje na temat propozycji handlowej akcjonariuszom spółki Medyka S.A. („Медика” АД)

Informacje na temat propozycji handlowej akcjonariuszom spółki Medyka S.A. („Медика” АД)

26 luty 2016

Na podstawie art. 100т., ust. 3 Ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (PoPOPW, bułg. ЗППЦК) oraz w związku z prawem akcjonariuszy spółki Medyka S.A. na podstawie art. 157б ww. ustawy wymagać od większościowego właściciela spółki Sopharma S.A. preferencyjnej propozycji nabycia akcji spółki z prawem głosu, informujemy Państwa, że spółka Sopharma S.A. skorzysta z usług spółki - pośrednik inwestycyjny Ełana Trading S.A. (ИП „Елана Трейдинг“ АД), z powodu czego prosimy złożyć wniosek-żądanie w formie pisemnej o wykupieniu akcji, z podaniem danych nt. akcjonariusza oraz posiadanych przez niego akcji Wniosek należy odesłać spółce Ełana Trading S.A.. W tym związku można się z nimi kontaktować za pomocą poczty elektronicznej – adres: brokers@elana.net,  oraz przez telefon: 02 / 81 000 25, 02 / 81 000 26.  Informujemy też, iż z ww. prawa na podstawie art. 1576 PoPOPW można skorzystać nie później niż dnia 16 maja 2016 r., przy tym większościowy właściciel  Sopharma S.A. ma obowiązek zrealizowania transakcji wykupienia akcji w terminie jednego miesiąca po otrzymaniu ww. żądania w formie pisemnej.