Strona główna > Press > Integracja elektronicznej opieki zdrowotnej zdrowia w publicznych systemach opieki zdrowotnej stanowi część cyfrowej przyszłości

Integracja elektronicznej opieki zdrowotnej zdrowia w publicznych systemach opieki zdrowotnej stanowi część cyfrowej przyszłości

19 luty 2018

eHealth 2018

Międzynarodowe sympozjum "Stepping Into a Digitalised Future" zbiera razem praktyków i interesariuszy z całej Europy w celu omówienia postępów w dziedzinie elektronicznej opieki zdrowotnej. Przedmiotem dyskusji zostaną przeszkody i wyzwania digitalizacji systemów opieki zdrowotnej, które stały się kolejnym osiągalnym celem, oraz kwestia jak przekształcić usługi zdrowotne w cyfrowe. Sympozjum odbędzie się w Brukseli w dniu 28 lutego, jako główny prelegent wystąpi Pan Arunas Vinciunas, Head of Cabinet of Commissioner Vytenis Andriukaitis Commissioner Health and Food Safety, Paul Quinn, Researcher, Law Science Technology and Society (LSTS), Vrije Universiteit Brussel, Pascal Coorevits, Professor, Faculty of Medicine and Health Sciences Department of Public Health - Unit of Medical Informatics and Statistics, University of Ghent, Michele Calabro’, Policy and Communications Manager, European Health Management Association.

Według badań przeprowadzonych przez WHO w 2016 roku 70% państw członkowskich Unii Europejskiej posiadają własną politykę krajową lub strategię elektronicznej opieki zdrowotnej, a 84% - uniwersalnej opieki zdrowotnej. Wyniki  badania tego jako najważniejszą przeszkodę w pełnej realizacji programów elektronicznej opieki zdrowotnej wskazały finansowanie. W ostatnich latach stała się ona podstawowym atutem w zakresie poprawy gromadzenia, zarządzania i wykorzystywania informacji na temat zdrowia.

Komisja Europejska podjęła kroki w celu digitalizacji systemu opieki zdrowotnej. W lutym 2017 r. KE skonfigurowała wewnętrzną grupę roboczą składającą się z ekspertów w dziedzinie zdrowia i technologii, których zadaniem jest zbadanie politycznych działań UE w celu zapewnienia skutecznej transformacji cyfrowej opieki zdrowotnej. Jako część strategii Komisji na rzecz jednolitego rynku cyfrowego (DSM) ustawiono trzy priorytety dla działań UE: zapewnienie bezpiecznego dostępu obywateli do danych dotyczących zdrowia i wykorzystania danych o nich w różnych krajach, wspieranie transgranicznej infrastruktury i informatycznej, udoskonalenie badań i tworzenie spersonalizowanej medycyny, ułatwianie otrzymania informacji zwrotnych i interakcji pomiędzy pacjentami i dostawcami usług medycznych wspierających nadanie władzy obywatelom.

Jednak proponowana cyfrowa transformacja europejskiego systemu opieki zdrowotnej nadal napotyka liczne przeszkody. Praktycy sądzą sceptycznie o roli technologii cyfrowej, wielu z nich niepokoi sposób użycia narzędzi cyfrowych i napotkały ich trudności w zakresie pomiaru wyników. Przepływy informacyjne rosną wykładniczo, ale nadal istnieją problemy z gromadzeniem, przechowywaniem i rozpowszechnianiem danych oraz z oczywistymi kwestiami etycznymi dotyczącymi prywatności danych osobowych wynikającymi przez proliferację technologii „e-zdrowia”.