Strona główna > Press > Powiadomienie o trybie i warunkach wypłaty dywidendy 6-miesięcznej za pierwsze półrocze roku 2018

Powiadomienie o trybie i warunkach wypłaty dywidendy 6-miesięcznej za pierwsze półrocze roku 2018

10 Październik 2018

Spółka Sopharma S.A. (3JR: GPW w Sofii („БФБ – София“), SPH: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie) informuje, że w dniu 22.10.2018 roku Spółka rozpacznie wypłatę dywidendy zgodnie z głosowaniem na posiedzeniu Walnego zgromadzenia akcjonariuszy w dniu 14.09.2018 roku - w wysokości 5 stotinek na każdą akcję.

Prawo do otrzymania dywidendy posiadają osoby wpisane w rejestrze Centralnego Depozytariusza S.A. jako akcjonariusze na 14. dzień po odbyciu się posiedzenia Walnego zgromadzenia akcjonariuszy w dniu 28.09.2018 roku.

Zgodnie z Regulaminem Centralnego Depozytariusza S.A. dywidenda wypłacana będzie w następujący sposób: akcjonariuszom posiadających otwarte konta klienckie u pośredników inwestycyjnych -  za pośrednictwem odpowiedniego pośrednika inwestycyjnego; dla akcjonariuszy nie posiadających kont u pośredników inwestycyjnych - za pośrednictwem oddziałów Eurobank EFG Bułgaria S.A. / Postbank / (“Юробанк и Еф Джи - България” АД /Пощенска банка/) w kraju.