Strona główna > Press > Powiadomienie o umorzeniu akcji

Powiadomienie o umorzeniu akcji

27 Wrzesień 2019

Sofia, Bułgaria, 27 września 2019 rokuZgodnie z wymogami art. 111 ust. 8 Ustawy o ofercie publicznej papierów wartościowych (UOPPW) spółka Sopharma S.A. (3JR: GPW w Sofii („БФБ – София“), SPH: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie) informuje, że w dniu 26 września 2018 roku Spółka wykupiła 182 sztuk akcji własnych stanowiących 0.0001% kapitału Spółki, o łącznej wysokości 607,88 BGN na  GPW w Sofii S.A., za średnią cenę BGN 3,34.

Notowanie akcji Spółki uzależnione jest od decyzji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.02.2018 roku.

Całkowita liczba umorzonych akcji po transakcji tej wynosi 8 881 832 sztuk, co stanowi 6.59% kapitału zakładowego Spółki.