Strona główna > Press > Powiadomienie o umorzeniu akcji w trybie art. 111 ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej papierów wartościowych

Powiadomienie o umorzeniu akcji w trybie art. 111 ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej papierów wartościowych

9 Wrzesień 2021

Sofia, Bułgaria, 30 lisptopad 2021 rokuZgodnie z wymogami art. 100t Ustawy o ofercie publicznej papierów wartościowych (UOPPW) spółka Sopharma S.A., SPH: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (Warsaw Stock Exchange)) informuje, że na podstawie art. 187b Prawa handlowego i art. 111 ust. 5 i ust. 6 UOPPW oraz w związku z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki podjętą na posiedzeniu WZA w dniu 23 lutego 2018 roku i decyzji Rady Dyrektorskiej Spółki z dnia 30 listopad 2021 roku Spółka ogłasza swój zamiar do wykupienia akcji własnych w ramach ograniczenia na mocy art. 111 ust. 5 UOPPW, jak wyszczególniono poniżej:

 - Liczba akcji podlegających umorzeniu – do 2 600 000 (dwa miliony sześćset tysięcy) sztuk akcji;

- Cena umorzenia akcji – 4,26 BGN za każdą akcję z kapitału Spółki;

- Data dokonania umorzenia akcji: 01.12.2021;

- Licencjonowany pośrednik inwestycyjny, któremu powierzono zlecenie kupna - „Pierwszy Finansowy Dom Maklerski” Sp. Z o.o.