Strona główna > Press > Wpływy pieniężne ze sprzedaży w grudniu 2015 roku

Wpływy pieniężne ze sprzedaży w grudniu 2015 roku

11 Styczeń 2016

Informujemy, że w grudniu 2015 roku spółka Sopharma S.A. odnotowała wzrost sprzedaży o 8% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, w tym wzrost sprzedaży na rynku krajowym o 16% oraz wzrost sprzedaży eksportowej o 32%. Wzrost sprzedaży eksportowej był spowodowany głónie wzrostem o 45% sprzedaży na rynku rosyjskim. W planach Zarządu przewiduje się tę aktywność eksportu podtrzymywać od stycznia do grudnia 2016 roku, oraz opracować lepszy rytm sprzedaży w Rosji w okresie letnim. Według naszych oczekiwań doprowadzi to do lepszej prezentacji naszych produktów, pod warunkiem zachowania stosunkowo stabilnego otoczenia makrogospodarczego. Spodziewany jest również wysoki wzrost w styczniu 2016 roku, głównie z powodu niskiej wartości początkowej z 2015 roku, kiedy to ze względu na zmienność rubla rosyjskiego sprzedaż na rynku rosyjskim zostały czasowo wstrzymane.

Wpływy pieniężne ze sprzedaży w ciągu 2015 roku spadły o 14% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, w tym o 0,3% wzrostu sprzedaży na rynku krajowym oraz o 20% obniżenia poziomu sprzedaży eksportowych.