Strona główna > Press > Zamknięcie starego i rozpoczęcie nowego postępowania restrukturyzacji poprzez przejęcie spółki „Unipharm” S.A. przez spółkę „Sopharma” S.A.

Zamknięcie starego i rozpoczęcie nowego postępowania restrukturyzacji poprzez przejęcie spółki „Unipharm” S.A. przez spółkę „Sopharma” S.A.

15 Maj 2018

 Sopharma S.A. informuje Państwa, że w związku z decyzją Agencji ds. rejestracji odmówić wpisu restrukturyzacji poprzez przejęcie spółki „Unipharm” S.A. przez spółkę „Sopharma” S.A., jaką procedurę rozpoczęto we wrześniu 2017 roku, Rada Dyrektorska spółki „Sopharma” S.A. podjęła decyzję o zamknięciu starej i rozpoczęcie nowej procedury restrukturyzacji spółki „Sopharma” S.A. zgodnie z warunkami i w trybie działu XVI Kodeksu spółek handlowych, art. 122 i nast. Ustawy o ofercie publicznej papierów wartościowych, jakie ma być realizowane poprzez przejęcie przez spółkę „Sopharma S.A.” spółki „Unipharm” S.A., numer ЕИК [bułgarski REGON – przyp. tłum.] 831537465, siedziba i adres prawny w Sofii  Rada Dyrektorska Spółki wybiera pośrednika inwestycyjnego „Elana Trading” S.A., numer ЕИК 831470130, siedziba i adres prawny w Sofii jako doradcę w związku z realizacją procedury restrukturyzacji.