Strona główna > Inwestor > Sprawozdanie roczne 2022

Sprawozdanie roczne 2022

List do Akcjonariuszy

Mr. Donev

Drodzy przyjaciele,

 

Życzymy dobrego roku dla biznesu, ale trudnego i smutnego pod względem ludzkim.

 

Europa zapomniała o horrorze wojny. Wszyscy wierzyliśmy, że jesteśmy wystarczająco dorośli, aby zrozumieć, że nigdy nie będzie „zwycięzców wojny, tylko ci, którzy stracili mniej”.

 

W Sopharma odczuliśmy ból i cierpienie, ponieważ nasi pracownicy w Kijowie i Humaniu są częścią naszej rodziny. Rodziny zostały rozdzielone, zaprosiliśmy wszystkich chętnych do Bułgarii i mimo zaistniałej sytuacji nie przestali pracować i udowodnili, że są świetnie wykształconymi, elastycznymi i pracowitymi ludźmi.

 

Wyjście z kryzysu Covid przyniosło Spółce dobre wyniki finansowe. Rok zakończyliśmy wzrostem przychodów o 15.3% i wzrostem zysku netto o 66.4%. Ustabilizowano również pracę większości spółek Grupy, co przyczyniło się do poprawy wyników finansowych w ujęciu skonsolidowanym.

 

Ale w obecnej sytuacji trudno mi mówić o osiągnięciach i za to chciałbym tylko szczerze życzyć, aby rok 2023 przyniósł nam pokój.

Dziękuję Państwu za zaufanie! 

Dr hab. nauk ekonomicznych Ognian Donew, Dyrektor wykonawczy i Prezes zarządu spółki „Sopharma” S.A.

Kluczowe wyniki finansowe

WSKAŹNIKI31.12.2022
BGN '000
31.12.2021
BGN '000
Zmienić%
PRZYCHODY 1,663,016 1,603,310 3.7%
(EBITDA) 139,980 116,706 19.9%
ZYSK OPERACYJNY 87,881 63,519 38.4%
ZYSK NETTO 76,333 91,703 -16.8%

WSKAŹNIKI31.12.2022
BGN '000 
31.12.2021
BGN '000 
Zmienić%
AKTYWA TRWAŁE (DŁUGOTERMINOWE) 681,487 633,746 7.5%
AKTYWA OBROTOWE (KRÓTKOTERMINOWE) 572,491 571,232 0.2%
KAPITAŁ WŁASNY 716,634 658,868 8.8%
PASYWA DŁUGOTERMINOWE 129,998 122,218 6.4%
PASYWA KRÓTKOTERMINOWE 407,346 423,892 -3.9%

Wskaźniki 31.12.202231.12.2021
EBITDA / Przychody ze sprzedaży 8.4% 7.3%
Zysk operacyjny / Przychody ze sprzedaży 5.3% 4.0%
Zysk NETTO / Przychody ze sprzedaży 4.6% 5.7%
kapitały obce / Kapitał własny   0,75 0.83
Zadłużenia netto / EBITDA w ujęciu rocznym 1,9x 2.5х

Znaczące zdarzenia

24 luty

24 lutego 2022 roku rosyjskie siły zbrojne rozpoczęły wrogą inwazję na Ukrainę. Następnie kilka krajów nałożyło sankcje na niektóre osoby fizyczne i prawne w Rosji. Wojna na Ukrainie i związane z nią sankcje gospodarcze oraz inne środki podjęte przez rządy na całym świecie wywarły znaczący wpływ na gospodarkę zarówno lokalną, jak i światową. 

3 czerwiec

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy „Sopharma” AD, które odbyło się w dniu 3 czerwca 2022 r., przyjęto decyzje zaproponowane przez Zarząd w zakresie odpowiednich punktów porządku obrad. 

7 lipiec

W dniu 7 lipca 2022 r. Rada Dyrektorów na posiedzeniu podjęła decyzję o emisji warrantów na warunkach pierwszej oferty publicznej w następujący sposób:Cena wykonania: 6,10 BGNCena emisyjna jednego warrantu: 0,48 BGNLiczba warrantów: 26.959.580Minimalny próg sukcesu emisji: 13 479 790Okres, w którym można skorzystać z prawa: 5 lat

26 Sierpień

W dniu 26 sierpnia 2022 r., zgodnie z wymogami art. 100t LPOS, „Sopharma” AD poinformowała, że w wyniku wezwania skierowanego do akcjonariuszy „Sopharma Imoti” REIT, „Sopharma” AD będzie bezpośrednio posiadać 7.788.145 akcji w kapitale zakładowym „Sopharma Imoti” REIT, reprezentujących 35,48 % kapitału REIT „Sopharma Imoti”. Oferta handlowa została przyjęta przez 24 akcjonariuszy, posiadających łącznie 469 480 akcji Sopharma Imoti REIT. 

26 Październik

W dniu 26 października 2022 roku Rada Dyrektorów „Sopharma” AD podjęła decyzję o wszczęciu postępowania w sprawie połączenia spółki zależnej „Biopharm-Engineering” AD, UIC: 119055339 w „Sopharma” AD na warunkach i zgodnie z Rozdział XVI Prawa Handlowego oraz art. 122 Ustawy o Publicznej Ofercie Papierów Wartościowych. Na początku postępowania Sopharma AD posiada 97.15% w kapitale spółki.

11 Listopad

W dniu 11 listopada 2022 roku Grupa zbyła swój udział w spółce zależnej „RAP Pharma International” OOD, Mołdawia. 

sty
lut
mar
kwi
Maj
cze
lip
sie
wrz
paź
lis
gru

Nowe osiągnięcia i produkty

2.jpg

Nowe produkty

POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU UZYSKANO DLA 48 NOWYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH.

3.jpg

Zaplanowano na 2022 rok

Dokumentacja została przedłożona w celu rejestracji 13 produktów leczniczych agencjom nowych miejsc przeznaczenia.

4.jpg
5.jpg

Rozwój

Przeniesiono 1 produkty kosmetyczne i 4 suplementy diety.

10 produktów leczniczych / substancji czynnych zostało przeniesionych / jest w trakcie przenoszenia.

24 procesów / technologii produkcyjnych zostało zwalidowanych / zoptymalizowanych.

24

PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

10

NOWYCH PRODUKTÓW

Rynki zagraniczne
Wysiłki skierowano na utrzymywanie i zwiększanie udziału spółki na rynkach podstawowych dla Spółki (Rosja, Ukraina i Polska), jak również na zakładanie i rozwój obecności w innych krajach (USA, Europa Wschodnia i Środkowa, region kaukaski).
Nowe produkty
Konsekwentnie wprowadzamy nowe produkty farmaceutyczne na wszystkich rynkach, na których Spółka sprzedaje swoje produkty, w celu rozszerzenia swojej oferty.
Naturalny rozwój
Rośniemy w naturalny sposób na wybranych nowych rynkach, aby stać się silnym graczem regionalnym ze stabilnymi, geograficznie zróżnicowanymi przychodami.
Optymalizacja zdolności produkcyjnej
Optymalizacja głównych zakładów produkcyjnych i budowanie nowych w celu zwiększenia zdolności produkcyjnych.
Integracja wewnątrzgrupowa
Dalsza konsolidacja i integracja Grupy, aby zoptymalizować strukturę kosztów, w pełni kontrolować łańcuch produkcji i korzystać z potencjalnych przydatnych działań wspólnych.