Strona główna > Inwestor > Sprawozdanie roczne 2021

Sprawozdanie roczne 2021

List do Akcjonariuszy

Mr. Donev

Drodzy nasi partnerzy i przyjaciele,

Dziękuję wszystkim za wsparcie w minionym roku, pełnym niepewności, ale też nadziei na przywrócenie normalnego otoczenia biznesowego. Przez cały ten czas kontynuowaliśmy budowanie fundamentów pod stabilną przyszłość poprzez doskonalenie organizacji pracy i zmianę struktury naszych zespołów w głównych kierunkach strategicznych naszej działalności. Zaprosiliśmy do współpracy międzynarodowych ekspertów z ugruntowanym doświadczeniem, aby pracować razem w celu utrwalenia już dobrze znanego wizerunku Sopharmy jako stabilnego i zaufanego partnera. Już widzimy rezultaty, a to zachęca nas do zrobienia kolejnego kroku w kierunku nowego i nowoczesnego modelu pracy, który idzie w parze z prawie 90-letnią historią, tworzonym dużą pracą i konsekwencją przez wszystkich naszych poprzedników.

Wyniki osiągnięte w 2021 roku dają nam spokój ducha, ponieważ na większości naszych rynków obserwujemy rodzący się trend ożywienia. Szczególnie godne uwagi są wyniki na lokalnym rynku z odnotowanym 14% wzrostem. Pomimo ogólnego spadku przychodów o 3.18% EBITDA wzrosła o 4.24%, a zysk operacyjny o 8.69% dzięki optymalizacji szeregu procesów biznesowych i poprawie wydajności naszych głównych produktów.

Wyznaczyliśmy sobie ambitne cele, które nadbudowują poziom osiągniętego doświadczenia, opierają się na ciągłych zrównoważonych działaniach i długofalowo tworzą wartość dla akcjonariuszy.

Dziękuję Państwu za zaufanie! 

Dr hab. nauk ekonomicznych Ognian Donew, Dyrektor wykonawczy i Prezes zarządu spółki „Sopharma” S.A.

Kluczowe wyniki finansowe

WSKAŹNIKI31.12.2021
BGN '000
31.12.2020
BGN '000
Zmienić%
PRZYCHODY 1,603,310 1,438,826 11.4%
(EBITDA) 116,706 92,433 26.3%
ZYSK OPERACYJNY 63,519 45,800 38.7%
ZYSK NETTO 91,703 25,280 262.7%

WSKAŹNIKI31.12.2021
BGN '000 
31.12.2020
BGN '000 
Zmienić%
AKTYWA TRWAŁE (DŁUGOTERMINOWE) 633,746 629,935 0.6%
AKTYWA OBROTOWE (KRÓTKOTERMINOWE) 571,232 612,177 6.7%
KAPITAŁ WŁASNY 658,868 566,595 16.3%
PASYWA DŁUGOTERMINOWE 122,218 131,066 -6.8%
PASYWA KRÓTKOTERMINOWE 423,893 544,451 -22.1%

Wskaźniki 31.12.202131.12.2020
EBITDA / Przychody ze sprzedaży 7.3% 6.4%
Zysk operacyjny / Przychody ze sprzedaży 4.0% 3.2%
Zysk NETTO / Przychody ze sprzedaży 5.7% 1.8%
kapitały obce / Kapitał własny   0,83 1.19
Zadłużenia netto / EBITDA w ujęciu rocznym 2,5x 4.3х

Znaczące zdarzenia

10 marzec

W dniu 10 marca 2021 roku Spółka sprzedała 396.600 swoich udziałów w kapitale "Momina krepost" AD, w wyniku czego udział własnościowy "Sopharma" AD wyniósł 37.46%. W dniu 15 marca 2021 r. została zawarta umowa między "Sopharma" AD i "Medical Consumables" OOD w sprawie wspólnej polityki zarządzania Momina krepost" AD poprzez wspólne wykonywanie praw głosu. 

2 kwiecień

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy "Sopharma" AD, które odbyło się w dniu 2 kwietnia 2021 roku, zmiany Statutu Spółki zaproponowane przez Zarząd zostały przyjęte większością 85,93% prezentowanego kapitału. 

21 Maj

Na posiedzeniu Rada Dyrektorów przyjęła decyzję o emisji, na warunkach pierwszej oferty publicznej, warrantów w następujący sposób:Wartość wykonania: BGN 4.13Cena emisji jednego warrantu: 0,28 BGNLiczba warrantów: 44 932 633Minimalny próg powodzenia emisji: 22 466 317Okres, w którym można skorzystać z tego prawa: 3 lata

4 czerwiec

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy "Sopharma" AD, które odbyło się w dniu 4 czerwca 2021 r., przyjęto decyzje zaproponowane przez Radę Dyrektorów w sprawie odpowiednich punktów porządku obrad. 

2 Sierpień

W dniu 3 sierpnia 2021 roku zgodnie z art. 25 Statutu Spółki, na posiedzeniu Zarząd zatwierdza prospekt emisyjny pierwszej oferty publicznej warrantów o cenie emisyjnej 0,28 BGN i łącznej liczbie 44.932.633 warrantów. Prospekt emisyjny został przekazany Komisji Nadzoru Finansowego.

30 Grudzień

30 grudnia 2021 r. pomyślnie zakończyła się subskrypcja oferty publicznej emisji warrantów do Spółki. 

sty
lut
mar
kwi
Maj
cze
lip
sie
wrz
paź
lis
gru

Nowe osiągnięcia i produkty

2.jpg

Nowe produkty

POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU UZYSKANO DLA 18 NOWYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH.

3.jpg

Zaplanowano na 2022 rok

Dokumentacja została przedłożona w celu rejestracji 32 produktów leczniczych agencjom nowych miejsc przeznaczenia.

4.jpg
5.jpg

Rozwój

Przeniesiono 1 produkt leczniczy i 2 suplementy diety.

20 produktów leczniczych / substancji czynnych zostało przeniesionych / jest w trakcie przenoszenia.

19 procesów / technologii produkcyjnych zostało zwalidowanych / zoptymalizowanych.

19

PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

18

NOWYCH PRODUKTÓW

Rynki zagraniczne
Wysiłki skierowano na utrzymywanie i zwiększanie udziału spółki na rynkach podstawowych dla Spółki (Rosja, Ukraina i Polska), jak również na zakładanie i rozwój obecności w innych krajach (USA, Europa Wschodnia i Środkowa, region kaukaski).
Nowe produkty
Konsekwentnie wprowadzamy nowe produkty farmaceutyczne na wszystkich rynkach, na których Spółka sprzedaje swoje produkty, w celu rozszerzenia swojej oferty.
Naturalny rozwój
Rośniemy w naturalny sposób na wybranych nowych rynkach, aby stać się silnym graczem regionalnym ze stabilnymi, geograficznie zróżnicowanymi przychodami.
Optymalizacja zdolności produkcyjnej
Optymalizacja głównych zakładów produkcyjnych i budowanie nowych w celu zwiększenia zdolności produkcyjnych.
Integracja wewnątrzgrupowa
Dalsza konsolidacja i integracja Grupy, aby zoptymalizować strukturę kosztów, w pełni kontrolować łańcuch produkcji i korzystać z potencjalnych przydatnych działań wspólnych.