Strona główna > Inwestor > Sprawozdanie roczne 2020

Sprawozdanie roczne 2020

List do Akcjonariuszy

Mr. Donev

Szanowni Akcjonariusze i Przyjaciele,

Rok 2020 zakwestionował wszystkie granice, rzucił nam wyzwanie, abyśmy dokonali trudnych wyborów, poświęcenia własnego komfortu, żeby uchronić najsłabszych. Rok był ciężki - zarówno pod względem osobistym, jak i zawodowym, ale zapamiętajmy go jednak tymi rzeczami, co osiągnęliśmy mimo wszystko.

Jako zespół włożyliśmy wiele wysiłku, byliśmy elastyczni i udało nam się utrzymać normalny rytm pracy, zapewnić naszym pracownikom oraz partnerom bezpieczne środowisko pracy i współpracy oraz zachować stabilność w skrajnie niepewnych czasach. Pozostaliśmy kluczowym filarem sieci partnerskiej, pomagając przy tym rządowi w radzeniu sobie z wyzwaniami w zakresie systemu opieki zdrowotnej, zawsze pomagaliśmy w razie potrzeby.

Uruchomiliśmy kilka udanych kampanii, poszerzyliśmy rodziny naszych najbardziej udanych produktów, zaproponowaliśmy nowe formy, które są wygodniejsze w użyciu w różnym wieku. Na tle pandemii COVID-19 musieliśmy również pokonać pewne przeszkody administracyjne powstające na naszych ważnych rynkach, takie jak na przykład serializacja w Rosji. Ale dało się to nam i przed końcem roku zakończyliśmy wszystkie najważniejsze działania w tym kierunku. Głównie w wyniku udanych zmian w polityce handlowej na niektórych głównych dla nas rynkach z pierwszej dziesiątki osiągnęliśmy znaczący wzrost. Nawiązaliśmy wiele interesujących partnerstw w różnych dziedzinach – w zakresie produkcji, handlu, marketingu, usługach, stawiając na pierwszym miejscu odbudowanie długotrwałych, udanych i wzajemnie korzystnych relacji.

Najważniejsze w przypadku dowolnego kryzysu jest stan, w jakim się znajdziemy, gdy się z niego wydostaniemy. My wierzymy, że wszystko, co razem zrobiliśmy, uczyniło nas jeszcze bardziej odpornymi, pomysłowymi i elastycznymi. Pożyczymy więc sobie zdrowszego i spokojniejszego Nowego roku. Dziękujemy wszystkim za zaufanie.

Dr hab. nauk ekonomicznych Ognian Donew, Dyrektor wykonawczy i Prezes zarządu spółki „Sopharma” S.A.

Kluczowe wyniki finansowe

WSKAŹNIKI31.12.2020
BGN '000
31.12.2019
BGN '000
Zmienić%
PRZYCHODY 1,438,826 1,281,587 12.3%
Amortyzacja (EBITDA) 92,433 103,696 -10.9%
ZYSK OPERACYJNY 45,800 59,692 -23.3%
ZYSK NETTO 25,280 84,359 -70%

WSKAŹNIKI31.12.2020
BGN '000 
31.12.2019
BGN '000 
Zmienić%
AKTYWA TRWAŁE (DŁUGOTERMINOWE) 629,935 626,172 0.6%
AKTYWA OBROTOWE (KRÓTKOTERMINOWE) 612,177 549,100 11.5%
KAPITAŁ WŁASNY 566,595 575,772 -1.6%
PASYWA DŁUGOTERMINOWE 131,066 115,448 13.5%
PASYWA KRÓTKOTERMINOWE 544,451 484,052 12.3%

Wskaźniki 31.12.202031.12.2019
EBITDA / Przychody ze sprzedaży 6.4% 8.1%
Zysk operacyjny / Przychody ze sprzedaży 3.2% 4.7%
Zysk NETTO / Przychody ze sprzedaży 1.8% 6.6%
kapitały obce / Kapitał własny   1.19 1.04
Zadłużenia netto / EBITDA w ujęciu rocznym 4.3х 4.68x

Znaczące zdarzenia

14 kwiecień

Powstała firma „Pharmachim” EOOD z Serbii. Sopharma AD jest jedynym właścicielem kapitału firmy.

5 czerwiec

Odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sopharma AD, na którym zapadła decyzja o wypłacie dywidendy brutto za 2019 rok w wysokości 0,07 BGN na akcję. 

4 Sierpień

 Zarejestrowano połączenie Sopharma Trading Pharmaceuticals DOO. w Sopharma Trading DOO, poprzez połączenie aktywów i pasywów obu firm.

25 Wrzesień

Odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Sopharma AD, na którym podjęto decyzję o wypłacie 6-miesięcznej dywidendy brutto za 2020 rok w wysokości 0,04 BGN na akcję. 

1 Październik

Sopharma Trading AD finalizuje przejęcie wyłącznej kontroli nad spółkami SCS Franchise AD i Sanita Franchising AD

29 Grudzień

Sopharma AD sprzedała posiadane przez siebie udziały stolicy Aromania AD.

sty
lut
mar
kwi
Maj
cze
lip
sie
wrz
paź
lis
gru

Nowe osiągnięcia i produkty

2.jpg

Nowe produkty

Nowy produkt w segmencie OTC: Witamina C Sopharma 1000 mg. tabletki musujące.

Nowy produkt na receptę: Urimax Duo w dziedzinie urologii, który jest pierwszym rodzajowym w swojej kategorii.

3.jpg

Zaplanowano na 2021 rok

Oczekuje się wdrożenia na rynku od trzech do pięć nowych produktów do końca 2021 roku.

4.jpg
5.jpg

Rozwój

30 procesów i technologii produkcyjnych jest w trakcie transferu, walidacji i optymalizacji. Trwają prace nad rozwojem farmaceutycznym 18 nowych produktów dla firmy.

30

PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

18

NOWYCH PRODUKTÓW

Rynki zagraniczne
Wysiłki skierowano na utrzymywanie i zwiększanie udziału spółki na rynkach podstawowych dla Spółki (Rosja, Ukraina i Polska), jak również na zakładanie i rozwój obecności w innych krajach (USA, Europa Wschodnia i Środkowa, region kaukaski).
Nowe produkty
Konsekwentnie wprowadzamy nowe produkty farmaceutyczne na wszystkich rynkach, na których Spółka sprzedaje swoje produkty, w celu rozszerzenia swojej oferty.
Naturalny rozwój
Rośniemy w naturalny sposób na wybranych nowych rynkach, aby stać się silnym graczem regionalnym ze stabilnymi, geograficznie zróżnicowanymi przychodami.
Optymalizacja zdolności produkcyjnej
Optymalizacja głównych zakładów produkcyjnych i budowanie nowych w celu zwiększenia zdolności produkcyjnych.
Integracja wewnątrzgrupowa
Dalsza konsolidacja i integracja Grupy, aby zoptymalizować strukturę kosztów, w pełni kontrolować łańcuch produkcji i korzystać z potencjalnych przydatnych działań wspólnych.