Strona główna > Node > Ognian Ivanov Donev

Ognian Ivanov Donev

Ognian Ivanov Donev
Wiodący Członek Zarządu oraz Dyrektor Wykonawczy

donev.jpg

Ognian Donev urodził się w dniu 22 grudnia 1957. Studiował w Hamburgu, Wiedniu, i ukończył "Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze" na Sofia University of Economics. Pan Donev uzyskał stopień doktora w dziedzinie ekonomii w 1986 roku w Berlinie. Ognian Donev jest Prezesem i Dyrektorem Zarządzającym w "Sopharma" AD.

 • Jest on także:
  • Przewodniczącym Rady Dyrektorów Sopharma AD
  • Członkiem Rady Doradczej CEIB
  • Członkiem Niemiecko-Bułgarskiej Izby Przemysłu i Handlu
  • Członkiem Bułgarskiego Komitetu Ładu Korporacyjnego
  • Przewodniczącym Międzynarodowej Izby Handlowej w Bułgarii
  • Członkiem MB BGPharmA – Bułgarska Asocjacja Farmaceutyczna dla Leków Generycznych
  • Przewodniczącym Rady Powierniczej Akademii Medycznej w Sofii
  • Wiceprezesem Forum Ekonomicznego w Wiedniu
  • Członkiem Amerykańskiej Izby Handlowej w Bułgarii (AmCham)
  • Członkiem Rady Kontroli Bułgarskiej Sieci Global Compact ONZ
  • Laureat nagrody im. Burova za osiągnięcia w zarządzaniu przemysłem i "Mr. Economics"
  • Uczestnicz w organach zarządzających lub kontrolnych wielu firm

Mr. Donev biegle operuje językiem niemieckim, angielskim, rosyjskim i włoskim.
Jest żonaty i ma dwóch synów.