Strona główna > Press > Zawiadomienie o warunkach wypłaty dywidendy

Zawiadomienie o warunkach wypłaty dywidendy

25 Wrzesień 2020

Sofia, Bułgaria, 25 września 2020 roku – Zgodnie z wymogami art. 115c ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej papierów wartościowych (UOPPW) spółka Sopharma S.A., SPH: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie) informuje o podjęciu decyzji zgodnie z głosowaniem na posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które posiedzenie odbyło się w dniu 25 września 2020 roku od godz. 11:00 (UTC godz. 8:00) - w zakresie rodzaju oraz wysokości dywidendy do wypłaty a trybie i warunkach wypłaty dywidendy tej.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło propozycję Rady Dyrektorów dotyczącą wypłaty akcjonariuszom 6-miesięcznej obrzydliwy dywidendy w wysokości 0,04 BGN /cztery stotinki/ za akcję.

Prawo do otrzymania dywidendy posiadają osoby wpisane w rejestrze Centralnego Depozytariusza S.A. jako akcjonariusze na 14. dzień po odbyciu się posiedzenia Walnego zgromadzenia akcjonariuszy, na którym posiedzeniu zostało uchwalone 6-miesięczne sprawozdanie finansowe za I. półrocze 2020 roku i podjęto decyzję o podziale zysku, czyli przed dniem 10 października 2020 roku (dividend record date). Wypłata dywidendy odbędzie się w dniu 8 października 2020 r. (ex-dividend date).

Rozpoczęcie wypłaty dywidendy nastąpi w dniu 23 listopada 2020 r. (poniedziałek). Zgodnie z Regulaminem Centralnego Depozytariusza S.A. dywidenda wypłacana będzie w następujący sposób: akcjonariuszom posiadających otwarte konta klienckie u pośredników inwestycyjnych - za pośrednictwem odpowiedniego pośrednika inwestycyjnego; dla akcjonariuszy nie posiadających kont u pośredników inwestycyjnych - za pośrednictwem oddziałów Eurobank EFG Bułgaria S.A. / Postbank / (“Юробанк и Еф Джи - България” АД /Пощенска банка/) w kraju.