Strona główna > Press > Powiadomienie o umorzeniu akcji

Powiadomienie o umorzeniu akcji

12 Wrzesień 2018

Sopharma S.A. (3JR: GPW w Sofii („БФБ – София“), SPH: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie) informuje, że w dniu 11 września 2018 roku Spółka wykupiła 28 sztuk akcji własnych stanowiących 0.00002% kapitału Spółki, o łącznej wysokości 115.64 BGN na  GPW w Sofii S.A., za średnią cenę BGN 4,13.

Notowanie akcji Spółki uzależnione jest od decyzji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.02.2018 roku.

Całkowita liczba umorzonych akcji po transakcji tej wynosi 9 148 876 sztuk, co stanowi 6.79% kapitału zakładowego Spółki.