Strona główna > Press > Powiadomienie o umorzeniu akcji

Powiadomienie o umorzeniu akcji

25 Wrzesień 2018

Sopharma S.A. (3JR: GPW w Sofii („БФБ – София“), SPH: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie) informuje, że w dniu 21 września 2018 roku Spółka wykupiła 3 375 sztuk akcji własnych stanowiących 0.0025% kapitału Spółki, o łącznej wysokości 13 770.00 BGN na  GPW w Sofii S.A., za średnią cenę BGN 4,08.

Notowanie akcji Spółki uzależnione jest od decyzji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.02.2018 roku.

W wyniku połączenia Unipharm S.A. w Sopharma S.A. 70623 akcje akcji umorzeniowych Spółki zostały przekazane akcjonariuszom Unipharm S.A. Całkowita liczba umorzonych akcji po transakcji tej wynosi 9 110 752 sztuk, co stanowi 6.76% kapitału zakładowego Spółki.