Каталог > Press > Уведомление за придобиване на собствени акции

Уведомление за придобиване на собствени акции

25 Септември 2018

“Софарма“ АД уведомява, че на 21 септември 2018г. Дружеството изкупи обратно 3 375 собствени акции представляващи 0.0025%  от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 13 770.00 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 4.08.

Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Извънредно общо събрание от 23.02.2018 година.

В резултат на вливане на “Унифарм” АД в “Софарма” АД са прехвърлени 70 623 акции от обратно изкупените акции на Дружеството към акционерите на “Унифарм” АД. Общият брой на обратно изкупените акции след това прехвърляне е  9 110 752, представляващи 6.76% от акционерния капитал на Дружеството.