Акционери

Акциите на "Софарма" АД се търгуват на:

  • "Българска Фондова Борса – София" АД
  • Варшавска Фондова Борса

Акционерната структура на "Софарма" АД към 30 Ноември 2023 г. е както следва:

Акционерна структура на "Софарма" АД  
"Донев инвестмънтс холдинг" АД 38.49%
"Телекомплект инвест" АД 16.15%
Физически лица 14.49%
Други юридически лица 18.96%
"Софарма" АД (обратно изкупени акции) 7.81%