Акционери

Акциите на "Софарма" АД се търгуват на:

  • "Българска Фондова Борса – София" АД
  • Варшавска Фондова Борса

Акционерната структура на "Софарма" АД към 30 Април 2023 г. е както следва:

Акционерна структура на "Софарма" АД  
"Донев инвестмънтс холдинг" АД 35.24%
"Телекомплект инвест" АД 20.68%
ЗУПФ "Алианц България" 5.23%
Физически лица 10.19%
Други юридически лица 18.66%
"Софарма" АД (обратно изкупени акции) 10.00%