Strona główna > Press > Powiadomienie o wdrożeniu nowej polityki kształtowania wynagrodzenia członków Rady Dyrektorów Spółki Sopharma S.A.

Powiadomienie o wdrożeniu nowej polityki kształtowania wynagrodzenia członków Rady Dyrektorów Spółki Sopharma S.A.

28 Wrzesień 2020

Sofia, Bułgaria, 28 września 2020 roku – zgodnie z wymogami art. 100t Ustawy o ofercie publicznej papierów wartościowych (UOPPW) spółka Sopharma S.A. zgłasza, że na posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sopharma S.A., które to posiedzenie odbyło się od godz. 11:00  w dniu 25 września 2020 r. (UTC 08:00), większością głosów w wysokości 97,61% reprezentowanego kapitału, zgodnie z wymogami § 20 Przepisów Przejściowych i Końcowych Rozporządzenia nr 48 z dnia 20 marca 2013 roku Komisji Nadzoru Finansowego (opublikowano w Dz.U. RB, nr 32 z dnia 02.04.2013  r., z późn. zm. i dop., nr 41 z dnia 21.05.2019 r., z późn. zm., nr 66 z dnia 20.08.2019 r., z późn. zm. i dop., nr 61 z dnia 10.07.2020 r.) uchwalono nową Politykę kształtowania wynagrodzeń członków Rady Dyrektorów Spółki Sopharma S.A.

Aktualna Polityka dostępna jest na stronie internetowej Spółki:

https://www.sopharmagroup.com/sites/sopharma2016corp/files/3jr_remuneration_policy_2020_en_1.pdf