Strona główna > Press > Priorytetem Parlamentu Europejskiego jest wspieranie konkurencji poprzez produkowanie leków generycznych, leków biopodobnych oraz leków z wartością dodaną w celu poprawy stopnia dostępności leków

Priorytetem Parlamentu Europejskiego jest wspieranie konkurencji poprzez produkowanie leków generycznych, leków biopodobnych oraz leków z wartością dodaną w celu poprawy stopnia dostępności leków

24 luty 2017

bgpharma.jpg

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) zaakceptowała raport, wg którego leki generyczne, leki biopodobne oraz leki z wartością dodaną tworzą podstawę dla prowadzenia debat w sprawie poprawy dostępu pacjentów do leków. Oczekuje się, że raport ten zostanie uchwalony na sesji plenarnej zaplanowanej na marzec 2017 roku. Dokument podkreśla, że leki generyczne to kamień węgielny ochrony zdrowia w Europie, że leki biopodobne oferują ogromne możliwości dostępu do bioterapii oraz że leki o wartości dodanej może pomóc w sprawie rozwiązania kluczowych problemów zdrowotnych, takich jak zgodność z ustaloną terapią w toku leczenia, polipharmacja lub zmniejszenie błędów w leczeniu szpitalnym.

Raport potwierdza, że UE traktuje poważnie kwestię poprawy dostępu do leków dla pacjentów w Europie. Wraz z konkluzjami Rady z czerwca 2016 roku, raport ten przedstawia Komisji wyraźnych uprawnień w celu promowania większej konkurencji wśród leków generycznych i biopodobnych i uznaje ocenę wartości leków o wartości dodanej. Dokument ten musi skutkować konkretne środki w celu wspierania państw członkowskich, które by prowadziły do usunięcia barier i do szybszego przyjęcia tych leków - szczegółowe dla poszczególnych krajów zalecenia. "Po wielu debatach Parlament zaakceptował poglądy Rady w kwestii wspierania konkurencji przez produkowanie leków generycznych, biopodobnych i leków o wartości dodanej, traktując je jako priorytetowe w celu poprawy dostępu pacjentów do leków. Dalej Komisja musi podjąć działania w celu zapewnienia wdrożenia w życie ww. wniosków  poprzez rzeczywiste działania, tak aby wszyscy pacjenci z całej Europy uzyskali im potrzebny dostęp", powiedział pan Adrian van den Hoeven, Dyrektor Generalny Medicines for Europe.

Posłowie wzywają Komisję Europejską, aby pobudzić terminowy eksport leków generycznych i biopodobnych do krajów, gdzie nadal nie został wprowadzony patent czy świadectwo Dodatkowej Ochrony (SPC). Wywóz leków generycznych i biopodobnych do krajów spoza UE w okresie ważności świadectwa dodatkowej ochrony zwiększy dostęp do leków wysokiej jakości w krajach trzecich bez naruszenia równowagi pomiędzy producentami oryginalnego produktu a branżą leków generycznych i biopodobnych w UE.