Strona główna > Press > Umowa o generalne zarządzanie spółką Momina Krepost S.A.

Umowa o generalne zarządzanie spółką Momina Krepost S.A.

15 Marzec 2021

Sofia, Bułgaria, 15 marca 2021 r. Zgodnie z wymogami art. 100t Ustawy o ofercie publicznej papierów wartościowych (UOPPW) spółka Sopharma S.A. informuje Państwa, że na swoim posiedzeniu Zarząd Spółki zdecydował o zawarciu ze spółka Medical Consumables Sp. z o.o. umowy nt. prowadzenia wspólnej polityki w zakresie zarządzania spółką Momina Krepost S.A. Spółka Medical Consumables Sp. z o.o. posiada łącznie 56,59% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Momina Krepost S.A.. Umowa ustala zasady wspólnej polityki tej w zakresie zarządzania spółką poprzez wspólne wykonywanie prawa głosu. Strony będą koordynować swoje działania we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki, takich jak przekształcenie lub rozwiązanie spółki, zmiany wysokości kapitału spółki, zmiany lub uzupełnienia statutu Spółki, zmiany w składzie organów zarządzania Spółką, doboru i zatrudniania kadry oraz warunków zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, podstawowego przedmiotu działalności, strategii finansowej Spółki itp.