Strona główna > Press > Wykonanie prawa głosu drogą korespondencyjną na posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanym na dzień 02 kwietnia 2021 r. o godz. 11:00

Wykonanie prawa głosu drogą korespondencyjną na posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanym na dzień 02 kwietnia 2021 r. o godz. 11:00

26 Marzec 2021

Sofia, Bułgaria, 26 marca 2021 roku – zgodnie z wymogami art. 100t Ustawy o ofercie publicznej papierów wartościowych (UOPPW) spółka Sopharma S.A., zaprasza wszystkich akcjonariuszy Spółki do wykonania drogą korespondencyjną prawa głosu w sprawach ogłoszonych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 02 kwietnia 2021 roku o godz. 11:00. Starając się utrzymać normalny tryb funkcjonowania wszystkich organów zarządzania spółki Sopharma A.S. i jednocześnie nie zagrażać zdrowiu interesariuszy w warunkach pandemii Rada Dyrektorów Spółki zapewnia możliwość wcześniejszego wykonania prawa głosu akcjonariuszy. Zasady głosowania korespondencyjnego zostały szczegółowo opisane w zaproszeniu na zwołanie Walnego Zgromadzenia. Załącza się do niego też oświadczenie o oddaniu głosu drogą korespondencyjną.