Strona główna > Press > Zawiadomienie o warunkach wypłaty dywidendy

Zawiadomienie o warunkach wypłaty dywidendy

5 Czerwiec 2020

Sofia, Bułgaria, 5 czerwca 2020 r. - Zgodnie z wymogami art. 115c, ust. 4 LPOS „Sopharma” AD zawiadamia wszystkich akcjonariuszy Spółki o decyzji WZA „Sopharma” AD, która odbyła się 5 czerwca 2020 r.

W sprawie wysokości i rodzaju wypłacanej dywidendy oraz warunków jej wypłaty: Coroczne walne zgromadzenie zatwierdza propozycję Zarządu dotyczącą wypłaty rocznej dywidendy brutto w wysokości 0,07 BGN / siedem stotinek / akcję.

Uprawnionymi do dywidendy są osoby obecne w rejestrze Centralnego Depozytu 14 dni od dnia Coroczne walne zgromadzenie , w którym zostało zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe i podjęto decyzję o dywidendzie, tj. 19 czerwca 2020 r. (Dzień dywidendy) - ex dzień dywidendy 18 czerwca 2020 r.

Zgodnie z Regulaminem Centralnego Depozytu dywidenda będzie wypłacana w następujący sposób: dla akcjonariuszy posiadających rachunki klientów u pośrednika inwestycyjnego - za pośrednictwem pośrednika inwestycyjnego, dla akcjonariuszy nieposiadających rachunków u pośrednika inwestycyjnego - za pośrednictwem oddziałów „Eurobank EFG - Bułgaria ”AD / Postbank / w kraju.