Strona główna > Stories > Wspólne wartości, które jednoczą społeczności

Wspólne wartości, które jednoczą społeczności

Praktyki Społecznej odpowiedzialności biznesu oraz wspólne wartości były przedmiotem rozmów na śniadaniu roboczym AmCham i bcause, które odbyło się w dniu 5 kwietnia 2017 roku. Oficjalny gość i prezenter Ted Hart, prezes CEO jednostki CAF w Americe i prezes jednostki CAF w Kanadzie mówił o rozwoju przedsiębiorczości społecznej i jak rozwój ten rozpoznawano jako temat społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Pracując razem z przedsiębiorcami społecznymi, którzy znajdują się w sam centrum ważnych z punktu widzenia społeczeństwa kwestii z zakresu naturalnego wyboru przez obywateli korporacyjnych właśnie  inwestycji społecznych. Ten rodzaj partnerstwa przyczynia się z jednej strony do zrównoważonego rozwoju kraju, małych i rozwijających się firm, a z drugiej do relacji firm a zainteresowanych stron. W taki sposób realizowane są projekty, które są ważnymi dla społeczności lokalnych i są w stanie rozwiązywać bardzo szczególne i konkretne problem tych ostatnich. Z kolei firmy uznaje się za partnerów, nabywają one “bardziej humanizowany” wygląd poprzez swoich pracowników i wchodzą do codziennego życia społeczności.

Oczywiście, istnieją jeszcze ścisłe zasady finansowania zarówno od firm, jak i ze środków donatorów. Zapewniają one przejrzystość finansowania na wszystkich etapach realizacji projektu, poziom uczestnictwa samych odbiorców darowizny oraz korzyści dla społeczności.

Jako interesujący i aktualny przykład pani Nancy Schiller, prezes Fundacji „Ameryka dla Bułgarii” przedstawiła w kilku słowach inicjatywę „Małe bohaterowie”. Według niej, wiele z inicjatyw fundacje mogą realizować same, jednak chodzi o to, że nie powinno tak być. Dlatego one przyciągają przedsiębiorców i równolegle z tym stwarzają odpowiedne  możliwości dla każdego, kto jest gotów wspierać inicjatywę. Opcje rozszerzone są w drodze utworzenia numeru DMS dla każdej konkretnej inicjatywy. Dołączenie osób ze znanym i pozytywnym wizerunkiem ze składu społeczności, którzy występują jako ambasadorzy inicjatywy, wnosi wkład nie tylko do promocji danej inicjatywy, ale także przyciąga media jako partnerów. Do współpracy w ramach inicjatywy „Małe bohaterowie” Fundacja przyciągnęła pana Grigora Dymitrowa i zwróciła się z propozycją współpracy do mediów, co, jak uważa  Nancy Schiller, w Bułgarii jest całkiem nowym podejściem. W ten sposób, zgodnie z jej opinią, Fundacji udało się przyciągnąć przedstawicieli całego społeczeństwa w kraju - od korporacji do zwykłych ludzi, w tym media.

* Sopharma S.A. jest jednym z aktywnych członków organizacji AmCham i partnerem bcause w ramach różnych inicjatyw.