Strona główna > Inwestor > Informacje o zaległościach

Informacje o zaległościach

Struktura finansowa
BGN '00031.12.202131.12.202031.12.2019
Łączny kapitał dłużny 330,622 425,329 414,032
Kredyty w bankach 269,766 321,020 348,391
Zobowiązania leasingowe i faktoringowe 60,856 104,309 65,641
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 37,717 25,139 27,362
Zadłużenie finansowe netto 292,905 400,190 386,670
Kapitał należący do udziałowców Sopharma AD 646,975 553,269                  556,431
Udział niekontrolujący 11,893 13,326                    19,341
Całkowity kapitał własny 658,868 566,595 575,772
Dług finansowy netto / całkowity kapitał własny 44% 71% 67%
Zadłużenie finansowe netto / EBITDA 2,51 4,33 3,72