Strona główna > Inwestor > Informacje o zaległościach

Informacje o zaległościach

Struktura finansowa
BGN '00031.12.202031.12.201931.12.201831.12.201731.12.2016
Średnioterminowe i długoterminowe zadłużenie finansowe 84,160 82,672 43,610 52,476 28,506
Krótkoterminowe zadłużenie finansowe 242,060 268,111 282,173 229,317 201,457
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 25,293 27,362 25,582 22,614 22,339
Zadłużenie finansowe netto 400,190 386,670 300,201 259,179 207,624
Kapitał należący do udziałowców Sopharma AD                  553,269                  556,431                  475,560                   469,883                  457,490
Udział niekontrolujący                   13,326                    19,341                    32,969                     33,227                    33,733
Całkowity kapitał własny 566,595 575,772 508,529 503,110 491,223
Dług finansowy netto / całkowity kapitał własny 0.59 0.52 0.59 0.52 0,42
Zadłużenie finansowe netto / EBITDA 4,3 4,68 4,15 3,01 2,82