Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

16 Октомври 2014

Софарма АД информира, че от 9 Октомври 2014 до и включително 15 Октомври 2014 Дружеството изкупи обратно 1 745 собствени акции представляващи 0.0013% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 6 955.83 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 3.99. Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 5 102 858, представляващи 3.87% от акционерния капитал на Дружеството.