Каталог > Press > Приходи от продажби за месец март 2020 г.

Приходи от продажби за месец март 2020 г.

6 Април 2020

София, България, 06 април 2020 година – Съгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК, “Софарма“ АД уведомява, че за месец март 2020 година “Софарма” АД реализира ръст в продажбите си с 11% спрямо същия месец на предходната година, в т.ч. изпълнение на продажбите за вътрешен пазар и 21% ръст на продажбите за износ.

През първите три месеца на 2020 година приходите от продажби на продукция намаляват с 4% спрямо същия период на 2019 година, в т.ч. изпълнение на продажбите за вътрешен пазар и 6% спад на продажбите за износ.