Каталог > Press > Уведомление

Уведомление

31 Юли 2017

Уведомяваме Ви, че стабилизацията на икономическата среда в основните износни пазари и оптимизацията на оперативната дейност на “Софарма” АД доведе до 73% ръст на оперативната печалба от 14 310 хиляди лева за полугодието на 2016 година до 24 698 хиляди лева за полугодието на 2017 година и 50% ръст на EBITDA от 21 318 хиляди лева за полугодието до 2016 година до 32 048 хиляди лева за полугодието на 2017 година.

“Стремежът ни да подобрим начина си на работа, да затвърдим синергията постигната при вливането на “Българска роза – Севтополис” АД, да оптимизираме търговската си дейност и да стартираме нови, интересни и печеливши проекти ясно проличава и от нашите финансови резултати. Радваме се, че и фактори независещи от нас през тази година работят в наша полза и това ускорява растежа на компанията. Горди сме и че нашето дъщерно дружество “Софарма Трейдинг” АД получи зелена светлина да стартира по-мащабни проекти в съседна Сърбия.“, коментира д.и.н. Огнян Донев, изпълнителен директор и председател на Съвета на директорите на “Софарма” АД.