Каталог > Press > Уведомление за обратно изкупени акции

Уведомление за обратно изкупени акции

5 Декември 2018

“Софарма“ АД уведомява, че на 4 декември 2018г. Дружеството изкупи обратно 7 000 собствени акции представляващи 0.0052%  от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 26 360.00 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 3.77.

Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Извънредно общо събрание от 23.02.2018 година.

Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 8 844 266, представляващи 6.56% от акционерния капитал на Дружеството.