Каталог > Press > Уведомление за обратно изкупени акции

Уведомление за обратно изкупени акции

16 Декември 2019

София, България, 16 декември 2019 година – Съгласно изискванията на чл. 111, ал. 8 от ЗППЦК “Софарма“ АД уведомява, че на 13 декември 2019 г. Дружеството изкупи обратно 14 760собствени акции представляващи 0.0109%  от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 50 922 на „БФБ – София“ АД, при средна цена BGN 3,45.

Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 9 052 080, представляващи 6.715% от акционерния капитал на Дружеството.