Каталог > Press > Уведомление за обратно изкупени акции

Уведомление за обратно изкупени акции

18 Септември 2018

“Софарма“ АД уведомява, че на 17 септември 2018г. Дружеството изкупи обратно 1 690 собствени акции представляващи 0.0013%  от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 7 013.50 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 4.15.

Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Извънредно общо събрание от 23.02.2018 година.

Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е  9 160 000, представляващи 6.80% от акционерния капитал на Дружеството.