Каталог > Инвеститори > Презентации

Презентации

2019
31 Декември 2019 Годишни индивидуални финансови резултати за 2019 година
31 Декември 2019 Предварителни консолидирани финансови резултати за 2019 година
31 Декември 2019 Предварителни индивидуални финансови резултати за 2019 година
29 Ноември 2019 Консолидирани финансови резултати за деветмесечието на 2019 година
1 Ноември 2019 Индивидуални финансови резултати за трето тримесечие на 2019 година
29 Август 2019 Презентация за първо полугодие на 2019 г. - Консолидирана
  • 4.08 MB pdf
23 Август 2019 Презентация за първо тримесечие на 2019 г. - Консолидирана
  • 4.27 MB pdf
23 Август 2019 Презентация за първо тримесечие на 2019 г. - Индивидуална
  • 2.52 MB pdf
13 Август 2019 Презентация за първо полугодие на 2019 г. - Индивидуална
  • 2.52 MB pdf