Каталог > Node > Огнян Иванов Донев

Огнян Иванов Донев

Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор

donev.jpg

Огнян Донев е роден на 22.12.1957г. Завършил е немската гимназия в гр. София. Учи в Хамбург и Виена. Завършва "Международни икономически отношения" във Висшия икономически институт София. През 1986г. защитава докторска степен по икономика в Берлин. Д.и.н. Огнян Донев е изпълнителен директор на "Софарма"АД от октомври 2000г.

 • Той също така е и:
  • Председател на Съвета на директорите на Софарма АД
  • Член на Консултативния комитет на КРИБ
  • Член на Германо-българската индустриално-търговска камара
  • Член на Националната комисия по корпоративно управление
  • Председател на Международната търговска камара за България
  • Член на УС на БГФармА – Българската генерична фармацевтична асоциация
  • Член на Управителния съвет на БТПП
  • Председател на Настоятелството на Медицински университет София
  • Вицепрезидент на Виенския икономически форум
  • Член на Американската търговска камара в България (AmCham)
  • Член на Контролния съвет към българската мрежа на Глобалния договор на ООН
  • Носител на приза "Буров" за индустриално управление и "Мистър Икономика"
  • Участвува в управителните или контролни органи на редица дружества.

Владее немски, английски, руски и италиански.
Женен е и има двама сина.