Приходи от продажби за месец Март 2021 г.

София, България, 5 април 2021 година – Съгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК, “Софарма“ АД уведомява, че за месец март 2021 година “Софарма” АД реализира спад в продажбите с 56% спрямо същия месец на предходната година, в т.ч. 55% спад на продажбите за вътрешен пазар и 56% спад на продажбите за износ.

През първите три месеца на 2021 година приходите от продажби на продукция намаляват с 31% спрямо същия период на 2020 година, в т.ч. 33% спад на продажбите за вътрешен пазар и 30% спад на продажбите за износ.

Български

Уведомление относно приемането на решение за изменения в Устава на Дружеството

София, България, 2 април 2021 година – Съгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК “Софарма“ АД уведомява, че на Извънредното Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД,  проведено на 2 април 2021 г. от 11:00 часа (UTC 8:00 часа), с мнозинство от 85.93% от представения капитал бяха приети предложените от Съвета на директорите изменения в Устава на Дружеството.

Български

Страници