Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

2 Април 2015

Софарма АД информира, че от 26 Март 2015 до и включително 1 Април 2015 Дружеството изкупи обратно 664 собствени акции представляващи 0.00049% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 2310.80 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 3.48. Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 5 163 820, представляващи 3.83 % от акционерния капитал на Дружеството.