Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

21 Февруари 2013

Съветът на директорите на Софарма АД (“Дружеството”) информира, че от 14 Февруари 2013 до и включително 20 Февруари 2013 Дружеството изкупи обратно 9400 собствени акции представляващи 0.0071% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 20757.75 на БФБ – София АД. Средната цена на изкупуване е BGN 2.21. Акциите бяха изкупени въз основа на решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 3583208, представляващи 2.71% от акционерния капитал на Дружеството.