Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

26 Март 2015

Софарма АД информира, че от 19 Март 2015 до и включително 25 Март 2015 Дружеството изкупи обратно 15 200 собствени акции представляващи 0.011% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 52 440.00 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 3.45. Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 5 163 156, представляващи 3.83 % от акционерния капитал на Дружеството.