Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

1 Март 2012

Съветът на директорите на Софарма АД (“Дружеството”) информира, че от 23 Февруари 2012 до и включително 29 Февруари 2012 Дружеството изкупи обратно 298 собствени акции представляващи 0.000226% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 822,67 на БФБ – София АД. Средната цена на изкупуване е BGN 2.76. Акциите бяха изкупени въз основа на решение No. 7 от 23.06.2010 година. Намерението на дружеството е да използва тези акции в бъдеще, за да обезщети акционери на дружества, които се цели да бъдат вляти в Дружеството. Общият брой на обратно изкупени акции след тази сделка е 2520766 представляващи 1.910% от акционерния капитал на Дружеството.