Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

19 Февруари 2015

Софарма АД информира, че от 12 Февруари 2015 до и включително 18 Февруари 2015 Дружеството изкупи обратно 7 150 собствени акции представляващи 0.0054% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 25 608.50 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 3.58. Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 5 143 671, представляващи 3.90% от акционерния капитал на Дружеството.