Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

12 Февруари 2015

Софарма АД информира, че от 10 Февруари 2015 до и включително 13 Февруари 2015 Дружеството изкупи обратно 10 500 собствени акции представляващи 0.0080% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 37 792 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 3.599. Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 5 136 521, представляващи 3.89% от акционерния капитал на Дружеството.