Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

21 Август 2014

Софарма АД (“Дружеството”) информира, че от 14 Август 2014 до и включително 20 Август 2014 Дружеството изкупи обратно 773 собствени акции представляващи 0.0006% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 3 261.40 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 4.22. Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 5 065 875, представляващи 3.84% от акционерния капитал на Дружеството.