Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

24 Април 2014

Софарма АД (“Дружеството”) информира, че от 17 Април 2014 до и включително 23 Април 2014 Дружеството изкупи обратно 1 500 собствени акции представляващи 0.0011% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 6 575 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 4.38. Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 4 988 435, представляващи 3.78% от акционерния капитал на Дружеството.