Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

27 Март 2014

Софарма АД (“Дружеството”) информира, че от 20 Март 2014 до и включително 26 Март 2014 Дружеството продаде 8 894 собствени акции представляващи 0.007% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 40 702.95 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 4.58. Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 5 024 185, представляващи 3.81% от акционерния капитал на Дружеството.